TIN HỌC VĂN PHÒNG

BSoD là gì ?

BSoD viết tắt của Blue Screen of Death là một thông báo lỗi của hệ điều hành Windows khi hệ thống gặp một sự cố nghiêm trọng.

BSoD là gì ?
BSoD là gì ?

Lưu ý: Microsoft Windows 11 đang thay đổi lỗi màn hình xanh trong win thành màn hình đen.

Ví dụ về lỗi màn hình xanh

Bên dưới là một vài hình ảnh ví dụ về khi Windows bị lỗi BSoD .

Ví dụ về lỗi màn hình xanh 1
Ví dụ về lỗi màn hình xanh 2

Lỗi màn hình màu xanh thường gặp trong máy tính chạy Microsoft Windows. Tuy nhiên, các hệ điều hành khác, chẳng hạn như macOS, cũng có thể có thông báo lỗi màn hình màu xanh trống, còn được gọi là BSoD. Một màn hình màu xanh trống trên máy tính Apple báo cho bạn biết rằng ổ cứng đang có vấn đề.

Xem hướng dẫn: Sửa lỗi màn hình xanh win 10,7

Tại sao Windows lại đưa ra lỗi BSoD?

Đơn giản là một cách để họ muốn thông báo lỗi, lỗi màn hình màu xanh trong windows xảy ra khi một chương trình gặp lỗi. Ví dụ: các lỗi lập trình như gọi một hàm không tồn tại hoặc thực hực hiện lệnh không được phép. BSoD cũng có thể xảy ra khi ổ cứng bị lỗi, như bộ nhớ bị lỗi làm cho việc đọc và ghi dữ liệu không đúng cách.

Bạn nên làm gì khi thấy lỗi màn hình xanh?

Những thông báo lỗi này thường dài vì chúng chỉ ra vị trí của lỗi và nó thường không cần thiết. Bạn hãy ghi lại nếu bạn gặp các thông báo lỗi dưới đây:

  • Nếu đó là lỗi exception error, như hình ảnh thứ hai ở trên, hãy ghi lại lỗi ở câu đầu tiên. Ví dụ: “An exception 06 has occurred at 0028:c183ADC“.
  • Nếu lỗi có dấu gạch dưới, hãy ghi lại thông báo nhấn mạnh này. Ví dụ, trong hình thứ hai là, “BAD_POOL_HEADER“.
  • Nếu ban thấy có STOP: lỗi, phần đầu tiên của STOP: lỗi nên được ghi lại. Ví dụ: “STOP: 0x00000019” như được hiển thị trong hình ảnh thứ 1.
  • Hãy ghi lại các lỗi đề cập đến . SYS, . EXE, . Tệp VXD trong thông báo lỗi.

Sau đó bạn đọc bào hướng dẫn sau để sửa lỗi: Sửa lỗi màn hình xanh win 10,7

Làm thế nào để khởi động lại máy tính với lỗi màn hình xanh?

Nếu máy tính không tự động khởi động lại khi gặp lỗi màn hình xanh, nhấn và giữ phím Ctrl và Alt + Del nhiều lần để restart lại máy tính.

Nếu bạn đã nhấn Ctrl+Alt+Del nhưng máy tính không khởi động lại, hãy nhấn và giữ nút nguồn máy tính trong vài giây cho đến khi máy tính tắt. Khi máy tính tắt, bạn có thể nhấn lại nút nguồn để khởi động lại máy tính.

Xem thêm: