TIN HỌC VĂN PHÒNG

Cách tăng tốc độ tải xuống

Cách tăng tốc độ tải xuống của một tệp cụ thể, không phải một trang web. Nếu Internet của bạn có vẻ chậm, hãy xem: Tại sao kết nối Internet chậm?.

Cách tăng tốc độ tải xuống
Cách tăng tốc độ tải xuống

Tải xuống trình quản lý(Download managers) có thể giúp tăng tốc độ tải xuống

Trình quản lý tải xuống(Download managers) là phần mềm tăng tốc độ tải xuống một tệp bằng cách mở nhiều kết nối mạng để tải xuống nhiều phần của tệp cùng một lúc. Cần lưu ý rằng phương pháp này không hoạt động với tất cả các trang web và bị giới hạn bởi băng thông mà ISP của bạn cung cấp cho bạn. Tuy nhiên, nó có thể làm giảm thời gian tải tệp lớn nếu có thể sử dụngDownload managers.

Download managers được đề xuất của Tin Học Văn Phòng là FDM, còn được gọi là Free Download managers.

Tip:

Khi tìm kiếm các Download managers thay thế, hãy thận trọng vì một số Download managers miễn phí được biết là bao gồm phần mềm gián điệp và phần mềm quảng cáo. Khi cài đặt bất kỳ chương trình miễn phí nào, hãy đọc kỹ những gì bạn đồng ý và bỏ chọn bất kỳ hộp đánh dấu bổ sung nào hỏi bạn có thể cài đặt các chương trình khác hay không.

Nguồn hoặc thời gian tải

Nhiều tệp có sẵn trên Internet ngày nay được sao chép vào các vị trí khác và có sẵn thông qua các trang web khác. Nếu bạn đang tải xuống một tệp và tốc độ tải xuống chậm, hãy thử kiểm tra xem tệp có sẵn để tải xuống trên trang web khác không. Ngoài ra, hãy xem liệu trang web bạn đang lấy tệp có cung cấp liên kết đến nhiều vị trí để tải tệp xuống hay không. Nếu có, hãy thử một vị trí tải xuống khác, ngay cả khi nó ở xa hơn.

Ngoài ra, nếu tệp phổ biến, tốt nhất bạn nên thử tải tệp vào một thời điểm khác hoặc nguồn khác. Nếu hàng nghìn người đang tải xuống từ cùng một nguồn, nó có thể làm giảm tốc độ tải xuống.

Viết một bình luận