TIN HỌC VĂN PHÒNG

Cách tắt autocorrect trong word 2016,2010 và các phiên bản

Trong bài viết này Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn cách tắt autocorrect trong word. Trong Microsoft Word, tính năng AutoCorrect rất hay nó có thể tự động sửa các từ sai chính tả và chỉnh sửa mã hóa các từ. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn thực hiện tự động, bạn có thể tắt tính năng autocorrect.

Cách tắt autocorrect trong word
Cách tắt autocorrect trong word

Chọn phiên bản Microsoft Word trên máy tính của bạn từ danh sách bên dưới và làm theo hướng dẫn để tắt autocorrect trong word.

Microsoft Word 2016 trở lên

 1. Mở Microsoft Word.
 2. Bấm tab File(Tệp).
 3. Bấm Options ở phía dưới bên trái.
 4. Trong cửa sổ Word Options , bấm tùy chọn Proofing.
 5. Bấm nút AutoCorrect Options.
Vào autocorrect để tắt autocorrect trong word

Trên cửa sổ AutoCorrect, bạn có thể tắt các tính năng mà bạn muốn, chẳng hạn như tự động viết hoa của các chữ cái câu đầu tiên và vô hiệu hóa tính năng này. Nếu hộp được chọn(checked), tính năng này được bật. Nếu hộp không được chọn, tính năng sẽ bị vô hiệu hóa.

Bạn cũng có thể thêm các chỉnh sửa tự động mới trên các từ mà bạn thường gõ sai hoặc loại bỏ các từ bạn không muốn tự động sửa.

Tắt autocorrect trong Word 2010 và 2013

 1. Mở Microsoft Word.
 2. Bấm tab File(Tệp).
 3. Bấm Options.
 4. Trong cửa sổ Tùy chọn Word, bấm tùy chọn Proofing.
 5. Bấm nút AutoCorrect Options.

Trên tab AutoCorrect, bạn có thể vô hiệu hóa các tính năng nào đó, chẳng hạn như tự động viết hoa của các chữ cái câu đầu tiên và vô hiệu hóa tính năng này.

Bạn cũng có thể thêm các chỉnh sửa tự động mới trên các từ mà bạn thường gõ sai hoặc loại bỏ các từ bạn không muốn tự động sửa.

Tắt autocorrect trong Word 2017

 1. Mở Microsoft Word.
 2. Bấm nút Office ở góc trên bên trái.
 3. Bấm Options.
 4. Trong cửa sổ Tùy chọn Word, bấm tùy chọn Proofing.
 5. Bấm nút AutoCorrect Options.

Trên tab AutoCorrect, bạn có thể vô hiệu hóa các tính năng mà bạn không thích, chẳng hạn như tự động viết hoa của các chữ cái câu đầu tiên và vô hiệu hóa tính năng này cùng nhau. Nếu hộp được kiểm tra, tính năng này nếu được bật. Nếu hộp không được kiểm soát, tính năng sẽ bị vô hiệu hóa.

Bạn cũng có thể thêm các chỉnh sửa tự động mới trên các từ mà bạn thường gõ sai hoặc loại bỏ các từ bạn không muốn tự động sửa.

Microsoft Word 2003 and earlier

 1. Mở Microsoft Word.
 2. Bấm Format rồi AutoFormat.
 3. Bấm nút Options.
 4. Bấm tab AutoCorrect.

Trên tab AutoCorrect, bạn có thể vô hiệu hóa các tính năng mà bạn không thích, chẳng hạn như tự động viết hoa của các chữ cái câu đầu tiên và vô hiệu hóa tính năng này cùng nhau. Nếu hộp được kiểm tra, tính năng này nếu được bật. Nếu hộp không được kiểm soát, tính năng sẽ bị vô hiệu hóa.

Bạn cũng có thể thêm các chỉnh sửa tự động mới trên các từ mà bạn thường gõ sai hoặc loại bỏ các từ bạn không muốn tự động sửa.

Xem hướng dẫn từ cách mở và tắt autocorrect trong word

Xem thêm: