5 bước xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn

Mặc dù Facebook khá phổ biến, nhưng đôi khi mọi người muốn ngừng sử dụng vì một lý do nào đó. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn xóa tài khoản Facebook của bạn vĩnh viễn, có nghĩa là tài khoản sẽ bị xóa hoàn toàn. Để tiếp tục, hãy làm theo các bước sau.

5 bước xóa vĩnh viễn  tài khoản Facebook
5 bước xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook

Cách xóa tài khoản Facebook của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.
  2. Truy cập trang Facebook account deletion.
  3. Nhấp vào nút Xóa tài khoản.
  4. Trong cửa sổ mở ra, hãy nhập mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào nút Tiếp tục.
  5. Cuối cùng, nhấp vào nút Xóa tài khoản.
Màn hình xóa Tài khoản Facebook vĩnh viễn

Cách xóa tài khoản Facebook cũ nếu tôi quên mật khẩu

Trước khi tài khoản có thể bị xóa, bạn phải có thể đăng nhập vào tài khoản. Nếu bạn quên mật khẩu cho tài khoản hoặc mật khẩu của bạn không hoạt động, hãy xem: Quên mật khẩu Facebook.

Xem thêm:

Cách kết bạn và hủy kết bạn trên Facebook nhanh

4 bước tạo tài khoản Facebook

Để sử dụng Facebook an toàn

Viết một bình luận