tạo form google drive - feature

【Hướng Dẫn】Cách tạo Form Google Drive

Trong vài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn dễ dàng tạo Form Google Drive! Form Google Drive có thể hữu ích cho nhiều ứng dụng, từ thu thập dữ liệu đến lập kế hoạch sự kiện. Truy cập Google Form Để tạo Form Google Drive, các bạn tiến hành theo …

Đọc tiếp【Hướng Dẫn】Cách tạo Form Google Drive

copy thư mục trên google drive - feature

【Hướng dẫn】2 Cách copy thư mục trên Google Drive

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn cách copy thư mục trên Google Drive bằng cách copy các file trong thư mục nguồn đến thư mục mới trên Google Drive. Hoặc bằng cách sao chép thư mục trong ứng dụng “Sao lưu và đồng bộ hóa” (Backup and Sync) …

Đọc tiếp【Hướng dẫn】2 Cách copy thư mục trên Google Drive

tải thư mục trên google drive - feature

【Hướng Dẫn】2 Cách tải thư mục trên Google Drive về điện thoại

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn cách tải thư mục trên Google Drive xuống điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn. Mặc dù không có cách nào để tải xuống một thư mục trong ứng dụng Android, tuy nhiên bạn vẫn có thể chọn các tệp …

Đọc tiếp【Hướng Dẫn】2 Cách tải thư mục trên Google Drive về điện thoại