Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint

Bài viết này Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint 2010, 2013, 216…Hiệu ứng có thể được sử dụng trong Powerpoint để thêm tính hấp dẫn cho slide thuyết trình.

Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint
Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint

Bạn có thể tạo hiệu ứng cho “văn bản”(text) hoặc “đối tượng”(object) trên một trang cũng như tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang.

Trước tiên, bạn cần chọn đối tượng mà bạn muốn tạo hiệu ứng, sau đó chọn hoạt ảnh từ tab “Hoạt ảnh”(Animations) và sửa đổi cài đặt hoạt ảnh theo ý thích của mình.

Hiệu ứng cho Text hoặc Objects

Bước 1: Nhấp vào đối tượng bạn muốn thêm hiệu ứng.

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - chọn đối tượng
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – chọn đối tượng

Cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint cho Text hoặc Objects

 • Bạn nhấp vào văn bản hoặc hình ảnh cần chèn hiệu ứng.
 • Nếu Powerpoint của bạn chưa có đối tượng để tạo hiệu ứng, bạn cần thêm “Đối tượng”(Object), bạn vào Insert để Chèn ảnh, video, textbox…..
Tip: Để chọn toàn bộ hộp văn bản, hãy bấm vào đường viền của hộp văn bản. MS Powerpoint sẽ tự động phân biệt văn bản cách nhau bằng đoạn văn hoặc ngắt đoạn.

Bước 2: Chọn Animations(Hoạt hình) tab.

Nó nằm trong thanh Ribbon menu và sẽ hiển thị một loạt các tùy chọn hoạt hình và điều khiển.

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - chọn Animations
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – chọn Animations

Bước 3. Chọn một hiệu ứng .

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - Chọn một hiệu ứng
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – Chọn một hiệu ứng

Chúng được chia thành 4 loại: entrances(vào), exits(ra), emphasis(nhấn mạnh) và paths. Hiệu ứng được chọn gần đây nhất sẽ được thêm vào ngăn Animation pane.

 • Bạn có thể nhấp qua các hiệu ứng để xem trình diễn và xem thêm hình ảnh động bằng cách chọn mũi tên ở bên phải hộp hoạt hình.
 • Hình ảnh động entrances(vào) sẽ tạo hiệu ứng khi đối tượng vào slide.
 • Exit(Thoát) sẽ hiệu ứng khi đối tượng rời khỏi trang.
 • Emphasis(Nhấn mạnh) hình ảnh động sẽ thêm chuyển động hoặc điểm nổi bật để thu hút sự chú ý đến cho đối tượng.
 • Paths(Đường dẫn) xác định một quá trình chuyển động cho một đối tượng trên slide.

Bước 4: Bấm “Add animation”(Thêm Hoạt hình) để thêm hiệu ứng vào một đối tượng.

Chọn hiệu một hiệu ứng từ danh sách hiệu ứng được thả xuống.

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - Bấm "Add animation"
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – Bấm “Add animation”

Chú ý:

 • Bước này có thể thêm nhiều hiệu ứng vào một đối tượng tùy thích.
 • Nếu bạn thêm một hiệu ứng mà không cần nhấp vào “Add animation”(Thêm Hoạt hình), nó sẽ thay thế hiệu ứng hiện có.

Bước 5: Bấm “Animation Pane”

Chú ý: Bạn có thể bỏ qua bước này.

 • Nút này thuộc “Advanced Animation”(Hoạt hình nâng cao) của thanh công cụ Animation”Hoạt hình” và sẽ đưa ra một bảng điều khiển hiển thị hình ảnh động đã chọn của bạn ở bên phải.
 • Đây có thể là một công cụ hữu ích để quản lý nếu như bạn có quá nhiều hiệu ứng.

Bước 6: Chọn tùy chọn kích hoạt cho hiệu ứng.

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - Chọn tùy chọn kích hoạt cho hiệu ứng
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – Chọn tùy chọn kích hoạt cho hiệu ứng

Trong phần Timing(Thời gian) tại Start bạn có thể chọn một trong các tùy chọn ở bên phải thanh công cụ hoạt hình: “On Mouse Click”, “After Previous” hoặc “With Previous”.

 • “After Previous” sẽ tự động khởi động hiệu ứng sau bất kỳ hiệu ứng nào trước đó
 • “On Mouse Click” sẽ giữ hiệu ứng cho đến khi bạn nhấp chuột.
 • “With Previous” sẽ phát hiệu ứng cùng lúc với hình ảnh động trước đó trên slide đó.

Bước 7. Điều chỉnh độ trễ hiệu ứng.

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - Điều chỉnh độ trễ hiệu ứng.
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – Điều chỉnh độ trễ hiệu ứng.
 • Nhấp vào mũi tên lên hoặc xuống bên cạnh Deplay”Trì hoãn” trong phần Timing”Thời gian” để thay đổi độ trễ thời gian xảy ra trước khi hiệu ứng diễn ra.
 • Sự trễ này bắt đầu sau hành động hoạt hình đã chọn. Đó là nếu “On Click” được chọn, độ trễ sẽ bắt đầu sau khi nhấp chuột.

Bước 8: Điều chỉnh thời gian phát hiệu ứng.

Chú ý: Thời lượng cao hơn có nghĩa là hoạt hình sẽ di chuyển với tốc độ chậm hơn.

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - Điều chỉnh thời gian phát hiệu ứng
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – Điều chỉnh thời gian phát hiệu ứng
 • Bấm vào mũi tên lên hoặc xuống bên cạnh Duration(“Thời lượng”) trong phần Timing(Thời gian) để thay đổi tốc độ của hoạt hình.

Bước 9: Sắp xếp lại các hiệu ứng.

 • Sử dụng các mũi tên trong phần Timing(Thời gian) dưới tiêu đề “Reorder Animation” để di chuyển hiệu ứng sớm hơn hoặc muộn hơn trong hàng đợi.
 • Bạn cũng có thể bấm và kéo danh sách hiệu ứng trong “Animation Pane”.

Bước 10. Thêm hiệu ứng âm thanh.

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - Thêm hiệu ứng âm thanh
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – Thêm hiệu ứng âm thanh

Trong Animation Pane, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh hiệu ứng và chọn “Effect Options”(Tùy chọn Hiệu ứng) từ menu . Đi đến tab Effect(Hiệu ứng) trong cửa sổ xuất hiện và ở phần Enhancements (Cải tiến) để chọn hiệu ứng âm thanh từ danh sách hoặc thêm một hiệu ứng thủ công.
Chú ý: Chọn thêm âm thanh thủ công sẽ mở ra một cửa sổ để duyệt các tệp âm thanh trên máy tính của bạn.

Bước 11: Nhấp vào Preview(Xem trước).

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - Nhấp vào Preview
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – Nhấp vào Preview

Nút này nằm ở phía bên trái của tab Animation(Hiệu ứng) và sẽ chạy qua các hình ảnh động trên trang chiếu đã chọn.

Hiệu ứng chuyển trang

Bước 1: Chọn trang chiếu nơi bạn muốn thêm hiệu ứng chuyển tiếp.

Trang chiếu của bạn được hiển thị trong một bảng điều khiển ở phía bên trái màn hình. Trang chiếu đã chọn có viền được tô sáng rất dễ nhìn.

Bước 2: Chọn Transitions(Chuyển tiếp) tab.

Nó nằm trên thanh Ribbon menu và sẽ hiển thị một loạt các tùy chọn và hiệu ứng chuyển tiếp.

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - chọn Transitions
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – chọn Transitions

Bước 3: Chọn hiệu ứng chuyển tiếp.

 • Một trình diễn của hiệu ứng chuyển tiếp sẽ hiển thị khi bạn chọn nó.
 • Chọn None(Không có) ở bên trái để bỏ hiệu ứng chuyển tiếp đã chọn.
 • Một slide chỉ có thể có một quá trình chuyển đổi tại một thời điểm.

Bước 4: Nhấp vào “Effect Options”(Tùy chọn Hiệu ứng).

Nút này nằm ở bên phải của transitions và sẽ liệt kê bất kỳ thay đổi nào bạn có thể thực hiện đối với cách chuyển tiếp xảy ra (chẳng hạn như góc hoặc hướng của hiệu ứng).

cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint - chọn "Effect Options"
cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint – chọn “Effect Options”

Bước 5: Chọn hoặc bỏ chọn “On Mouse Click”.

Hộp kiểm này xuất hiện ở bên phải củatransitions trong phần Timing(Thời gian) của thanh công cụ. Khi được chọn, quá trình chuyển đổi sẽ không xảy ra cho đến khi bạn bấm chuột để thay đổi trang chiếu.
Mặc định “On Mouse Click” được chọn.

Bước 6: Điều chỉnh thời gian chuyển tiếp.

 • Bấm vào mũi tên lên xuống bên cạnh Duration(Thời lượng) trong phần Timing(Thời gian) để thay đổi tốc độ hiệu ứng chuyển slide.
 • Thời gian cao hơn có nghĩa là quá trình chuyển đổi chậm hơn.
 • Thiết đặt này chỉ điều chỉnh thời lượng chuyển tiếp, không phải nội dung của trang chiếu.

Bước 7: Chọn hiệu ứng âm thanh.

 • Nhấp vào menu thả xuống Sound (Âm thanh) ở bên phải “Effect Options”(Tùy chọn Hiệu ứng) để thêm hiệu ứng âm thanh sẽ phát trong hiệu ứng chuyển tiếp.
 • Chọn “No sound”(Không có âm thanh) từ cùng một menu để loại bỏ bất kỳ hiệu ứng âm thanh nào.

Bước 8: Nhấp vào Preview(Xem trước).

Nút này nằm ở phía bên trái của Transitions(Chuyển tiếp) tab và cho phép bạn xem trước hiệu ứng chuyển tiếp trang.

Thêm hiệu ứng cho hình ảnh và video

Chèn ảnh vào slide để tạo hiệu ứng trong Powerpoint

Bước 1: Bạn chọn Insert(Chèn).

Nó nằm trong thanh menu trên cùng và sẽ hiển thị một loạt các tùy chọn để thêm nội dung vào trang chiếu.

Bước 2: Nhấp vào Pictures “Ảnh”.

 • Nút này nằm trong phần Pictures(Hình ảnh) của thanh công cụ “Insert” và sẽ mở một cửa sổ để duyệt hình ảnh trên máy tính của bạn. Tìm kiếm .gif hoặc các loại hình ảnh hoạt hình khác.
 • Bạn có thể nhấp và kéo hình ảnh để di chuyển nó xung quanh trên trang chiếu sau khi nó được thêm vào.

Xem thêm: Hướng dẫn 3 cách chèn ảnh vào Powerpoint

Chèn video vào Powerpoint

Xem thêm: 【Hướng Dẫn】3 Cách chèn video vào Powerpoint

Trên đây là bài viết Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng trong Powerpoint.

Xem thêm:

Tải ứng dụng ZaloPay

Dùng điện thoại quét QR Code bên trên để tải app!