Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTA trong Excel

Không giống như hàm COUNT đã được giới thiệu trong những bài trước (chỉ đếm những ô chứa số), hàm COUNTA trong Excel sẽ đếm tất cả các ô có giá trị (chữ, số, ô chứa lỗi,…) và cả chuỗi rỗng (“”).

Mục đích

Mục đích của hàm COUNTA trong Excel là đếm tất cả các ô chứa giá trị.

Công thức

=COUNTA(value1, [value2], …)

Trong đó:

+ value1 (bắt buộc) – giá trị cụ thể bất kỳ nào đó, một tham chiếu đến một ô khác, hay là một range (dãy các ô cần đếm).

+ value2 (tùy chọn) – giống như value1

Lưu ý khi sử dụng hàm COUNTA trong Excel

Hàm COUNTA sẽ đếm tất cả các ô chứa giá trị, bao gồm cả ô chứa giá trị rỗng (“”). Vì thế chúng ta nên cẩn thận, vì một ô chứa giá trị rỗng (“”) khi nhìn bằng mắt thường lại giống y hệt ô không chứa giá trị nào, tuy nhiên 2 giá trị đó lại hoàn toàn khác nhau.

Khi muốn đếm chỉ những ô chứa số, chúng ta có thể sử dụng hàm COUNT.

Ví dụ

Cho bảng tính sau:

hàm counta trong excel - ví dụ 1

Theo bảng tính trên, chúng ta có 3 công thức tương ứng với các ô F6, F7, F8 như sau:

+ Ô F6: dùng hàm COUNTA để đếm tổng số lượng vé từ ô B6 đến ô B12. Vì tất cả các ô trong range B6:B12 đều có giá trị nên kết quả trả về là 7.

=COUNTA(B6:B12) // Trả về 7

+ Ô F7: dùng hàm COUNTA để đếm số lượng vé đã bán. Vì hàm COUNTA chỉ đếm những ô có giá trị, nên ở ví dụ này, chỉ những vé đã bán mới được đánh dấu “x” nên sẽ được hàm COUNT đếm. Và kết quả là có 3 ô được đánh dấu “x” sẽ được đếm.

=COUNTA(C6:C12) // Trả về 3

+ Ô F8: dùng hàm COUNTA để đếm số lượng vé chưa được bán. Thật ra, đơn giản nhất là dùng công thức =F6-F7 để tính. Tuy nhiên, đây là ví dụ cho việc sử dụng hàm COUNTA nên thay vì dùng tham chiếu đến ô F6 và F7 thì chúng ta sử dụng công thức tính của ô F6 và F7.

=COUNTA(B6:B12)-COUNTA(C6:C12)  //Trả về 4

Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm COUNTA trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ comment trực tiếp bên dưới bài viết này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.