Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hàm HOUR là hàm trả về giá trị giờ của thời gian. Giá trị trả về nằm trong khoảng 0 – 23.

Mục đích

Để lấy giá trị giờ của thời gian.

Công thức

= HOUR(value)

Trong đó:

+ Value(bắt buộc) là một thời gian dạng đầy đủ, một ô hoặc giá trị từ hàm time.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm HOUR trong excel

Hàm HOUR là một hàm trả về giá trị số nguyên từ 0-23.

Giá trị truyền vào hàm HOUR cần đúng chuẩn số sê-ri của excel, nếu khác chuẩn sẽ bị lỗi.

Giá trị trả về từ hàm TIME là 1 chuẩn phù hợp cho hàm HOUR. Vì vậy hàm thường được sử dụng kết hợp với một số hàm xử lý thời gian khác.

Hàm áp dụng cho số 0 và các số nguyên >0 đều trả về 0 – nghĩa là 0 giờ.

Hàm trả về số nguyên nên các phép toán và hàm cho số nguyên đều có tác dụng.

Hàm áp dụng cho số LOGIC sẽ trả về giá trị 0.

Hàm áp dụng cho số thập phân, phần thập phân sẽ được dùng để tính ra giờ của hàm HOUR.

Hàm được giới thiệu đầu tiên ở phiên bản excel 2003.

Ví dụ

Ví dụ 1 hàm HOUR cho các dữ liệu dạng số nguyên, số thập phân và phép tính xử lý.

 • Hàm HOUR cho số âm(-1 ở ô B18) sẽ báo lỗi #NUM!
 • Hàm áp dụng cho số 0 (ô C18) là 0.
 • Hàm áp dụng cho số 1 sẽ trả về 0.
 • Hàm áp dụng cho số thập phân 0.12 (ô E18) là 2, nghĩa là phần thập phân sẽ được sử dụng để đổi thành giờ trong hàm HOUR.
 • Hàm áp dụng được cho các phép tính nhân(F18), phép cộng (G18) và hàm SUM (H18) đều cho kết quả là số dương lần lượt là 0, 0, và 2(nghĩa là 0.12 -> 2 giờ).
 • Tải về
Hàm HOUR cho dữ liệu dạng số
Hàm HOUR cho dữ liệu dạng số

Ví dụ 2 hàm áp dụng cho các dữ liệu dạng LOGIC, phép so sánh và hàm LOGIC:

 • Hàm áp dụng cho giá trị TRUE(ô B18, D18, H18) cho giá trị 0.
 • Hàm áp dụng cho giá trị FALSE(ô C18, E18, F18, G18) cũng cho giá trị 0.
 • Tải về
Hàm HOUR cho dữ liệu dạng số LOGICa
Hàm HOUR cho dữ liệu dạng số LOGIC

Ví dụ 3 hàm áp dụng cho giá trị là chuỗi, hàm xử lý chuỗi và lỗi.

 • Hàm cho giá trị ô trống (không nhập gì) ở ô B18 là 0, trong khi đó ở ô C18 chúng ta nhập chuỗi rỗng(“”) sẽ cho giá trị #VALUE!. Vì vậy các bạn sẽ khó phân biệt được khi nhìn vào bảng tính khi chưa click vào từng ô cụ thể. Nếu thấy sự khác nhau này bạn cần xem kĩ lưỡng từng ô tính nhé.
 • Hàm cho giá trị chuỗi (D18, E18) cũng đều cho giá trị #VALUE!.
 • Hàm cho giá trị lỗi #NAME? (F18), #N/A (G18), #DIVA/0! (H18) cho trả về chính lỗi của giá trị ô.
 • Tải về
Hàm HOUR cho dữ liệu dạng chuỗi và lỗi.
Hàm HOUR cho dữ liệu dạng chuỗi và lỗi.

Ví dụ 4 Hàm HOUR cho giá trị từ Hàm TIME, ngày thời gian bị lỗi:

 • Hàm HOUR cho 12h (B18) cho kết quả 12.
 • Hàm HOUR cho 2:24:000 PM cho kết quả 14.
 • Hàm HOUR cho giá trị thời gian bị lỗi cho kết quả #VALUE! như: 2:24:199 PM(D18), 1:70:20 AM(E18), 25:01:20 AM(F18).
 • Hàm HOUR cho giá trị hàm TIME(2,1,29)- ô G18 cho kết quả 2, cho hàm NOW() -ô H18 cho kết quả là 16 vì tại thời điểm viết bài là 4 chiều.
 • Tải về
Hàm HOUR cho dữ liệu dạng time
Hàm HOUR cho dữ liệu dạng time

Tìm hiểu thêm

Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được thể hiện bằng số thập phân (12:00 CH được thể hiện là 0,5 nghĩa là nữa ngày).

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSETRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm T trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm N trong excel

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chỉnh sửa video Camtasia trong 1 cú click

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm HOUR khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm HOUR trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm HOUR trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.