【Tìm hiểu】Số thẻ tín dụng là gì?

Số thẻ tín dụng là gì? Đây là một câu hỏi mà nhiều người sử dụng thẻ tín dụng có thể đặt ra. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, ý nghĩa, quy luật, tác dụng và mức độ quan trọng của số thẻ tín dụng.

số thẻ tín dụng là gì

số thẻ tín dụng

Số thẻ tín dụng là gì?

Số thẻ tín dụng là một dãy số được in trên mặt trước của thẻ tín dụng, thường gồm 16 hoặc 19 chữ số.

Số thẻ tín dụng không chỉ là một mã định danh của thẻ, mà còn mang nhiều ý nghĩa và tác dụng khác. Số thẻ tín dụng được sử dụng trong các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng trên hệ thống liên ngân hàng toàn cầu.

Số thẻ tín dụng cũng giúp phân biệt các loại thẻ tín dụng khác nhau, như Visa, Mastercard, American Express, v.v

Quy luật của số thẻ tín dụng

Có nhiều cách để phân loại số thẻ tín dụng, nhưng một cách phổ biến là dựa vào chữ số đầu tiên của số thẻ. Chữ số đầu tiên sẽ cho biết loại thẻ hoặc tên của tổ chức/ngân hàng phát hành thẻ.

số thẻ tín dụng là gì

Ví dụ:

  • Số 1 và 2: là thẻ do các hãng hàng không phát hành.
  • Số 3: là thẻ được phát hành bởi các hãng giải trí và du lịch.
  • Số 4: là thẻ Visa, do các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng phát hành.
  • Số 5: là thẻ Mastercard, do các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng phát hành.
  • Số 6: là thẻ Discover, do ngân hàng và các thương gia phát hành.
  • Số 7: là thẻ do các công ty dầu khí phát hành.
  • Số 8: là thẻ do các công ty viễn thông phát hành.
  • Số 9: là thẻ do Nhà nước phát hành.

Các chữ số tiếp theo của số thẻ sẽ có ý nghĩa khác nhau tuỳ theo loại thẻ.

Tuy nhiên, một quy luật chung là cụm 3 chữ số tiếp theo sau chữ số đầu tiên sẽ là ID của tổ chức/ngân hàng phát hành thẻ. Chuỗi các chữ số tiếp theo sẽ là số tài khoản của chủ thẻ. Chữ số cuối cùng sẽ là checksum, được dùng để kiểm tra tính hợp lệ của số thẻ bằng thuật toán Luhn.