Previous slide
Next slide

Các phím tắt trong Outlook

Dưới đây là danh sách tất cả các phím tắt trong Outlook. Xem trang phím tắt máy tính nếu bạn đang tìm kiếm các phím tắt khác.

Các phím tắt trong Outlook
Các phím tắt trong Outlook

Danh sách các phím tắt trong Outlook thường dùng

Phím tắtMô tả
Alt+SGửi email
Ctrl+EnterGửi e-mail bạn đang soạn
Ctrl+CThực hiện Copy
Ctrl+XThực hiện cắt Cắt
Ctrl+PMở cửa sổ để in
Ctrl+KHoàn thành tên hoặc e-mail đang được nhập vào trường e-mail nếu được tìm thấy trong sổ địa chỉ.
Ctrl+BTô đậm chữ
Ctrl+IIn nghiêng chữ
Ctrl+MGửi và nhận tất cả e-mail.
Ctrl+QĐánh dấu e-mail đã chọn là đã đọc.
Ctrl+UĐánh dấu e-mail đã chọn là chưa đọc.
Gạch chân phần văn bản được đánh dấu (trong một tin nhắn e-mail).
Ctrl+RTrả lời(reply) e-mail.
Ctrl+FForward e-mail.
Ctrl+NTạo e-mail mới (khi ở trong phần Thư).
Tạo một cuộc hẹn mới trong lịch của bạn (khi ở trong phần Lịch).
Ctrl+YĐi tới Folder
Ctrl+Shift+ATạo một cuộc hẹn mới trong lịch của bạn (từ bất kỳ phần nào của Outlook).
Ctrl+Shift+OMở Hộp thư đi.
Ctrl+Shift+IMở Hộp thư đến.
Ctrl+Shift+KThêm một task mới.
Ctrl+Shift+CTạo một liên hệ mới
Ctrl+Shift+JTạo một mục nhật ký mới.
Ctrl+Shift+VDi chuyển e-mail vào thư mục.
ESCĐóng cửa sổ hoặc menu.
Chèn tệp tin

Alt+N, A, F

Danh sách các phím tắt trong Outlook thường dùng

Phím tắt trong Outlook sử dụng để tìm kiếm

Mô tảPhím tắt
Đi đến trường Tìm kiếm để tìm thư hoặc mục khác.Ctrl+E hoặc F3
Xóa kết quả tìm kiếm.Esc
Bung rộng tìm kiếm để đưa vào Tất cả Mục Thư, Tất cả Mục Lịch hoặc Tất cả Mục Liên hệ, tùy thuộc vào việc bạn đang ở mô-đun nào.Ctrl+Alt+A
Dùng Tìm kiếm Nâng cao.Ctrl+Shift+F
Tạo thư mục Tìm kiếm.Ctrl+Shift+P
Tìm kiếm văn bản trong mục mở.F4
Tìm và thay thế văn bản, ký hiệu hay một số lệnh định dạng khi ở ngăn Đọc hoặc trong mục mở.Ctrl+H
Bung rộng tìm kiếm để đưa vào các mục từ thư mục hiện tại.Ctrl+Alt+K
Bung rộng tìm kiếm để đưa vào thư mục con.Ctrl+Alt+Z
Phím tắt trong outlook sử dụng để tìm kiếm

Phím tắt để định dạng văn bản

Bảng này liệt kê các phím tắt để định dạng văn bản trong thư email, cuộc hẹn hoặc lời mời họp trong Outlook.

Mô tảPhím tắt
Hiển thị tab Định dạng Văn bản trên dải băng.Alt+O
Hiển thị hộp thoại Phông.Ctrl+Shift+P
Chuyển chữ hoa/thường của chữ cái đầu tiên trong từ hoặc dòng đã chọn.Shift+F3
Chuyển đổi chữ hoa/thường của văn bản đã chọn giữa chữ hoa nhỏ và viết hoa tất cả.Ctrl+Shift+K
Áp dụng định dạng đậm.Ctrl+B
Thêm danh sách dấu đầu dòng.Ctrl+Shift+L
Áp dụng định dạng nghiêng.Ctrl+I
Tăng thụt dòng.Ctrl+T
Giảm thụt dòng.Ctrl+Shift+T
Văn bản căn giữa.Ctrl+E
Gạch chân văn bản.Ctrl+U
Tăng cỡ phông.Ctrl+Dấu ngoặc vuông đóng (]) hoặc Ctrl+Shift+dấu Lớn hơn (>)
Giảm cỡ phông.Ctrl+ Dấu ngoặc vuông mở ([) hoặc Ctrl+Shift+Dấu nhỏ hơn (<)
Cắt vùng chọn.Phím Ctrl+X hoặc Shift+Delete
Sao chép vùng chọn.Ctrl+C hoặc Ctrl+Insert Lưu ý: Ctrl+Insert không sẵn dùng trong ngăn Đọc.
Dán vùng chọn đã sao chép hoặc cắt.Ctrl+V hoặc Shift+Insert
Xóa định dạng.Ctrl+Shift+Z hoặc Ctrl+Phím cách
Xóa bỏ từ tiếp theo.Ctrl+Shift+H
Căn đều văn bản (Kéo dãn đoạn văn cho vừa với lề}.Ctrl+Shift+J
Áp dụng kiểu.Ctrl+Shift+S
Tạo thụt đầu dòng treo.Ctrl+T
Chèn siêu kết nối.Ctrl+K
Căn trái một đoạn văn.Ctrl+L
Căn phải một đoạn văn.Ctrl+R
Giảm thụt đầu dòng treo.Ctrl+Shift+T
Loại bỏ định dạng đoạn văn.Ctrl+Q

Phím tắt thường được sử dụng trên Web

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất Outlook trên web và Outlook.com.

Để thực hiện điều nàyNhấn
Tạo thư hoặc sự kiện lịch mới.N
Mở thư đã chọn trong cửa sổ mới.Shift+Enter
Di chuyển thư đến thư mục Lưu trữ.E
Xóa thư hoặc mục.Xóa
Chuyển tiếp thư.Ctrl+Shift+F hoặc Shift+F
Đi tới lịch.Ctrl+Shift+2
Chọn tùy chọn Trả lời Tất cả.Ctrl+Shift+R hoặc Shift+R
Trả lời thư email.Ctrl+R hoặc R
Gửi thư email.Ctrl+Enter
Sử dụng tính năng tìm kiếm.Alt+Q
Phím tắt trong outlook thường được sử dụng trên Web

Phím tắt trong Outlook thường được sử dụng iPad

Bảng này hiển thị các lối tắt thường được sử dụng nhất trong Outlook cho iOS.

Để thực hiện điều nàyNhấn
Chuyển tới tab Thư.LỆNH +1
Chuyển sang tab Tìm kiếm.LỆNH +2
Chuyển tới tab Lịch.LỆNH +3
Mở trình soạn thảo tin nhắn để viết thư.LỆNH +N
Đóng trình soạn thảo tin nhắn.Esc
Gửi thư.LỆNH +Return
Di chuyển đến trường kế tiếp.Phím Tab
Mở trình soạn thảo sự kiện để tạo sự kiện mới.Shift+ LỆNH +N
Chọn thư trước đó trong danh sách thư.Phím mũi tên lên
Chọn thư tiếp theo trong danh sách thư.Phím mũi tên xuống
Di chuyển tiêu điểm đến trường Tìm kiếm.Phím Tab
Bắt đầu tìm kiếm sau khi bạn đã nhập các từ tìm kiếm của mình.Return
Phím tắt trong outlook thường được sử dụng iPad

Xem thêm:

Outlook là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Outlook

Các phím tắt trong word

Tổng hợp phím tắt trong excel

Tham khảo từ Phím tắt trong Outlook