Previous slide
Next slide

4 cách tạo link Google meet

Bạn cần một link(liên kết) Google Meeting để bạn chia sẻ nó với bạn bè hoặc đồng nghiệp của mình, nhưng bạn chưa biết cách tạo link Google Meeting hay lấy link Google meet. Trong bài viết này Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn cách để bạn tạo link Google meet hay lấy link Google meet.

4 cách tạo link Google meet
4 cách tạo link Google meet

Tạo link Google meet từ điện thoại

1. Mở ứng dụng Google Meet từ điện thoại hoặc máy tính bảng.

Ứng dụng Google Meet trong giống với máy quay phim với màu vàng, đỏ, xanh dương và xanh lá cây.

  • Nếu bạn chưa có ứng dụng Google Meets, bạn có thể tải xuống miễn phí từ Google play (Android) hoặc App Store (iOS).
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào Google meet, bạn hãy đăng nhập.
Mở ứng dụng Google Meet từ điện thoại hoặc máy tính bảng - tạo link Google meet
Mở ứng dụng Google Meet từ điện thoại hoặc máy tính bảng – tạo link Google meet

2. Nhấn “Cuộc họp mới”(New meeting).

Cuộc họp mới - tạo link Google meet
Cuộc họp mới – tạo link Google meet

3. Nhấn “Nhận đường liên kết của cuộc họp để chia sẻ”(Get a meeting link to share).

Sau khi bạn nhấn “Cuộc hợp mới”, menu hiện ra như bên dưới, “Nhận đường liên kết của cuộc họp để chia sẻ” nằm đầu trong danh sách

Nhấn "Nhận đường liên kết của cuộc họp để chia sẻ"(Get a meeting link to share).
Nhấn “Nhận đường liên kết của cuộc họp để chia sẻ”(Get a meeting link to share).

Chú ý: Bạn có thể lấy đường link Google meet ngay trong cuộc họp hoặc Schedule trong Google Calendar

4. Nhấn vào biểu tượng Copy.

Thao tác này sẽ copy link google meet vào clipboard và bạn có thể dán nó ở bất cứ đâu.

Lưu ý: Bạn có thể nhấn vào “Chia sẻ lời mời”(Share invitation) để share link trực tiếp.

Nhấn vào biểu tượng Copy.
Nhấn vào biểu tượng Copy.

Tư trình duyệt web bạn có thể tạo link Google meet

1. Truy cập https://meet.google.com/ và thực hiện đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản Google bạn không thể tiếp tục. Xem: Cách tạo tài khoàn Google.

Truy cập https://meet.google.com/ và thực hiện đăng nhập

2. Nhấn “Cuộc họp mới”(New meeting).

“Cuộc họp mới” nằm ở bên trái màn hình

Nhấn "Cuộc họp mới"(New meeting) - tạo link Google meet
Nhấn “Cuộc họp mới”(New meeting) – tạo link Google meet

3. Nhấn vào “Tạo một cuộc họp để sử dụng sau”(Create a meeting for later).

  • “Tạo một cuộc họp để sử dụng sau” thường nằm ở đầu danh sách.
Nhấn vào "Tạo một cuộc họp để sử dụng sau"(Create a meeting for later)
Nhấn vào “Tạo một cuộc họp để sử dụng sau”(Create a meeting for later)

Chú ý: Bạn có thể lấy đường link Google meet ngay trong cuộc họp hoặc Schedule trong Google Calendar

4. Nhấn vào biểu tượng Copy.

Thao tác này sẽ copy link google meet vào clipboard và bạn có thể dán nó ở bất cứ đâu.

Nhấn vào biểu tượng Copy.

Sử dụng Google Calendar trên điện thoại

Bạn có thể tạo link Google meet từ ứng dụng Goolge Calendar trên điện thoại

1. Mở ứng dụng “Lịch Google”(Google Calendar).

Mở ứng dụng “Lịch Google”(Google Calendar)– cách tạo link Google meet

2. Nhấn vào nút +.

Nó thường nằm ở góc phía dưới, bên phải màn hình

Nhấn vào nút +
Nhấn vào nút +

3. Nhấn “Sự kiện”(Event).

Nhấn "Sự kiện"(Event)
Nhấn “Sự kiện”(Event)

4. Đặt tên cho sự kiện, Chọn “Thêm hội nghị truyền hình” và “Thêm người” và Chọn “Lưu” để lưu lại

Đặt tên cho sự kiện, Chọn "Thêm hội nghị truyền hình" và "Thêm người" và Chọn "Lưu" để lưu lại
Đặt tên cho sự kiện, Chọn “Thêm hội nghị truyền hình” và “Thêm người” và Chọn “Lưu” để lưu lại

5. Chọn vào sự kiện vừa thêm

Chọn vào sự kiện vừa thêm
Chọn vào sự kiện vừa thêm

6. Chia sẻ link google meet

Ở bên dưới “Tham gia bằng Google Meet” bạn sẽ thấy link Google meet, chọn vào biểu tượng giống có mũi tên hướng lên để chia sẻ link Google meet đến bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn

Chia sẻ link google meet
Chia sẻ link google meet

Sử dụng Google Calendar trên trình duyệt web để tạo link Google meet

Bạn có thể không cần cài ứng dụng Google Calendar mà vẫn có thể tạo link Google Meet.

1. Truy cập https://calendar.google.com/calendar/ và thực thiện đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản. Xem: Cách tạo tài khoàn Google.

Truy cập https://calendar.google.com/calendar/ và thực thiện đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản. Xem: Cách tạo tài khoàn Google.
Truy cập https://calendar.google.com/calendar/ và thực thiện đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản. Xem: Cách tạo tài khoàn Google.

2. Chọn Tạo(Create)

Chọn Tạo(Create) - tạo link Google meet
Chọn Tạo(Create) – tạo link Google meet

3. Chọn Sự kiện(Event)

Chọn Sự kiện(Event)
Chọn Sự kiện(Event)

4. Thêm tên sự kiện và chọn “Thêm hội nghị truyền hình trên Google Meet”

Thêm tên sự kiện và chọn "Thêm hội nghị truyền hình trên Google Meet"
Thêm tên sự kiện và chọn “Thêm hội nghị truyền hình trên Google Meet”

5. Copy link Google meet

Link Google meet ở bên dưới “Tham gia bằng Google meet”, bạn có thể chụp hình lại để gửi cho bạn bè hoặc nhấn vào biểu tượng copy để sao chép link, sau đó nhấn “Ctrl +V” để gửi đến mọi người.

Copy link Google meet
Copy link Google meet

Trên đây là bài viết Cách tạo link Google meet

Xem thêm:

Cách sử dụng Google meet