Previous slide
Next slide

Hỏi đáp về hàm vlookup

Các thắc mắc và trả lời về việc sử dụng hàm vlookup trong excel

Hỏi về lỗi # N/A trong vlookup

Xin chào! Tôi đang làm việc trên hàm vlookup trong excel và dường như tôi không thể tìm ra định dạng cho tệp table array. Tôi nhận được tất cả # N/A xuống cột. Tôi biết công thức của mình là đúng bc khi tôi tự mình nhập giá trị tra cứu vào table array, giá trị hiển thị trên trang tính khác. Các giá trị tra cứu ở đây là tên. Cả hai tệp đều có các cột được định dạng là “chung”. Biết “văn bản thành cột” giải quyết các vấn đề định dạng với số, tôi đã định dạng cả hai trang tính để cột là “văn bản” và “văn bản thành cột” không có kết quả. Tôi cũng đã cố gắng sao chép trang table array và dán các giá trị đặc biệt vào một bảng tính mới. Cái này cũng không làm việc. Tôi đang thiếu cái gì? Vui lòng giúp tôi!!

hỏi đáp vlookup excel
hỏi đáp vlookup excel

Admin:

Bạn có thể đăng tệp tin lên không? Nếu không có, mặc dù bạn đã mô tả rất kỹ lưỡng, điều tốt nhất có thể làm là suy đoán lung tung về những gì đang xảy ra. Và tôi nghi ngờ điều đó sẽ rất hữu ích.

Người dùng

Vâng, rất hợp lệ! Ok, đây là mẫu của 2 sheet mà tôi đang làm việc. Trong “origsheet”, tôi đã để lại công thức của mình, vì vậy bạn có thể thấy giá trị được trả về ở đâu sau khi tôi tự nhập tên. Đối với trang tính “mảng bảng”, tôi cần xóa một số cột, nhưng tôi đang cố gắng trả lại các giá trị từ Cột D. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ trước!

Admin:

Tôi hiểu vấn đề của bạn là gì. Bạn có thể thấy nó ở đó không? và điều đó minh họa cho vấn đề. Và nó không có trong công thức của bạn.

Hãy để tôi mô tả rõ hơn: Có những khoảng trắng sau tên trong tệp “mảng bảng”, tệp nguồn. Và VLOOKUP đang tìm kiếm một kết hợp chính xác bằng cách sử dụng các tên KHÔNG có khoảng trắng theo sau chúng. Bây giờ có một số cách để giải quyết nó. Có lẽ tốt nhất là nên bắt đầu nó tại nguồn, nếu bạn có thể làm điều đó. Dữ liệu nguồn đó có đến từ ai khác không? Bạn có thể yêu cầu họ cung cấp “dữ liệu sạch”?

Khả năng thứ hai, nếu bạn có khả năng tự sửa đổi tệp “mảng bảng” đó: hàm TRIM sẽ xóa các khoảng trắng đầu và cuối khỏi cột. Hãy bắt đầu với hai bản sửa lỗi có thể có đó, với bản sửa lỗi đầu tiên là tốt nhất cho đến nay …. lấy dữ liệu sạch để bắt đầu.

Việc học ở đây trực quan hàm VLOOKUP trong excel và các hàm tương tự là chúng thường có thể bị nhầm lẫn bởi sự khác biệt “vô hình” hoặc gần như vô hình. Máy tính thấy những tên đó không khớp vì có dấu cách ở cuối; đó là nguyên nhân phổ biến của các lỗi và dễ bị bỏ qua vì mắt và não của chúng ta vẫn có thể xem chúng là “câu trả lời đúng” và thậm chí bỏ qua những điều nhỏ nhặt như lỗi chính tả nhỏ. Tuy nhiên, đối với máy tính, “khớp chính xác” có nghĩa là TRẬN ĐẤU CHÍNH XÁC.

Người dùng

Cảm ơn bạn rất nhiều!!! Tôi hiểu lời giải thích của bạn một cách hoàn hảo! Tôi không thể lấy dữ liệu “sạch”, nhưng chức năng TRIM đã hoạt động! Từ đó, tôi chỉ cần kiểm tra theo cách thủ công các tên không phải là đối sánh chính xác (nếu chúng tôi có tên là “Smith” nhưng mảng bảng có “Smith, Jr.”) Tôi chắc chắn viết ra điều này, vì vậy tôi có thông tin có sẵn nếu tôi gặp lại vấn đề này. Cảm ơn bạn một lần nữa rất nhiều cho thời gian của bạn và giải thích chi tiết của bạn !!!

Mọi đóng góp xin quý bạn đọc gửi mail về cho Tin Học Văn Phòng tại hộp thư [email protected] hoặc tại đây.