Previous slide
Next slide

Học nhanh hàm VLOOKUP trong Excel thông qua ví dụ 2021

Hàm VLOOKUP trong Excel dùng để tìm kiếm dữ liệu trong một bảng theo chiều dọc. Trong bài viết này Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm Vlookup thông qua từng ví dụ cụ thể. Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nhé 👍. 

hướng dẫn sử dụng hàm vlookup

Hàm VLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP trong Excel dùng để làm gì?

 • Hàm VLOOKUP dùng để tìm dữ liệu trong một bảng theo chiều dọc.
 • VLOOKUP hỗ trợ tìm kiếm giá trị theo 2 cấp độ: tìm kiếm tương đối và tìm kiếm chính xác.
 • Giá trị tìm kiếm phải xuất hiện trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu được dùng trong hàm VLOOKUP. Ví dụ như theo hình trên, nếu bạn tìm kiếm theo ID (Cột 1) thì bạn sẽ lấy được giá trị của cột 2 (Họ), 3 (Tên), 4 (Email). Trường hợp nếu bạn tìm theo cột Tên (Cột 3), thì bạn chỉ có thể lấy được giá trị của cột 4 (Email) thôi.

Mục đích của hàm VLOOKUP trong Excel

Tìm kiếm giá trị trong một bảng bằng cách so khớp giá trị cần tìm với giá trị của cột đầu tiên trong bảng dữ liệu.

Giá trị trả về của hàm VLOOKUP trong Excel

Giá trị trả về là giá trị được tìm thấy trong bảng dữ liệu.

Cú pháp

=VLOOKUP(value, table, col_index, [range_lookup])

Nguồn từ microsoft support VLOOKUP function

Trong đó:

 • value: giá trị cần dò tìm.
 • table: giá trị cần tìm sẽ được dò tìm trong bảng dữ liệu này.
 • col_index: số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm.
 • range_lookup (tùy chọn)
  • TRUE = tìm kiếm với độ chính xác tương đối (đây là giá trị mặc định nếu bạn không chỉ định giá trị cho tham số này).
  • FALSE = tìm kiếm chính xác.

Ví dụ, để lấy địa chỉ email của ID là 123 thì cú pháp như sau:

=VLOOKUP(G7,E14:H17,4,FALSE)
// Giá trị cần tìm là giá trị của ô G7
// Tìm trong vùng dữ liệu E14:H17
// Nếu tìm thấy, lấy giá trị của cột số 4
// FALSE: Tìm chính xác

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

V viết tắt của Vertical (Dọc)

Mục đích của VLOOKUP là để lấy thông tin từ 1 bảng theo chiều dọc giống như hình sau:

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel
Hình mô tả ví dụ cách sử dụng Hàm VLOOKUP trong Excel

Theo hình trên, nếu dùng các giá trị trong cột ID để tìm kiếm, thì hàm VLOOKUP có thể giúp chúng ta lấy được giá trị của cột “Mã Khách Hàng”, “Số Tiền”, “Tên”, “Tỉnh” của bất kì ID nào

Ví dụ, ta có thể lấy được Tên của khách hàng có ID=1004 như sau:

=VLOOKUP(1004,B7:F11,4,FALSE)
// Kết quả: “Học”

Đối với dữ liệu theo chiều ngang, bạn có thể tham khảo cách dùng của các hàm HLOOKUP, INDEX và MATCH, hoặc XLOOKUP.

VLOOKUP dựa trên số thứ tự cột

Khi sử dụng hàm VLOOKUP trong excel, bạn có thể tưởng tượng mỗi cột của bảng dữ liệu được đánh số từ trái qua phải. Để lấy được dữ liệu của một cột nào đó, bạn có thể dùng số thứ tự của cột đó để lấy. Ví dụ, bạn có thể dùng số thứ tự của cột để lấy tên như hình dưới:

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Tên, họ, email có thể lấy được bằng cách sử dụng số thứ của cột là 2, 3, và 4:

=VLOOKUP(E11,B4:E7,2,FALSE) // Tên
=VLOOKUP(E11,B4:E7,3,FALSE) // Họ
=VLOOKUP(E11,B4:E7,4,FALSE) // Email

VLOOKUP chỉ có thể tìm kiếm giá trị ở phía bên phải

VLOOKUP chỉ có thể tìm kiếm giá trị ở phía bên phải​. Điều này có nghĩa là, những dữ liệu bạn muốn lấy được phải thuộc những cột nằm phía bên phải của cột chứa giá trị bạn đang tìm. Ví dụ như hình dưới:

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Nếu cần lấy dữ liệu của các cột bên trái (Địa Chỉ, Giới Tính), thì các bạn có thể dùng hàm INDEX và MATCH, hoặc XLOOKUP.

VLOOKUP tìm kiếm chính xác

Trong đa số trường hợp, chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP trong excel dùng để để tìm kiếm chính xác giá trị cần tìm. Như ví dụ sau:

Công thức dưới đây sẽ tìm tên của người có ID chính xác bằng 3 (giá trị của ô E11):

=VLOOKUP(E11,B4:E7,2,FALSE)
// FALSE: Tìm chính xác

VLOOKUP trả về giá trị đầu tiên được tìm thấy

Khi dùng VLOOKUP, trong trường hợp có hơn 1 giá trị được tìm thấy (trùng lặp) thì VLOOKUP chỉ trả về giá trị đầu tiên được tìm thấy. 

Như ví dụ dưới đây, VLOOKUP sẽ trả về tông tin tên của người có ID=3, nhưng trường hợp này lại có 2 người có ID=3 nhưng tên khác khau. Khi đó VLOOKUP sẽ chỉ trả về tên của người đầu tiên có ID=3.

=VLOOKUP(E11,B4:E7,2,FALSE)
// Trả về giá trị là Tín

Ví dụ sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Cho bảng tính với số liệu như sau:

 ABCDEF
1A015 121610
2C026 152024
3B758 252218
4      
5A0210 A01B75D25
6B55512 CẦNTHƠGẠO
7D2515 TRẮNGNƯỚCTRONG
Bảng ví dụ sử dụng hàm vlookup trong excel

=VLOOKUP(“B75”, A1:B3, 2, 0) -> 8

=VLOOKUP(“B8”, A1:B3, 2, 0) -> #N/A

=VLOOKUP(“B85”, A1:B3, 2, 1) -> 5

=VLOOKUP(“B85”, A1:B3, 2) -> 5

=VLOOKUP(A6, A5:B7, 2, 0) -> 12

=VLOOKUP(“B555”, A5:B7, 2, 0) -> 12

=VLOOKUP(“B85”, A5:B7, 2, 1) -> 12

=VLOOKUP(“E05”, A5:B7, 2) ->15

Cho bảng tính danh sách nhận học bổng:

Yêu cầu sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel để giải các bài tập sau:
1) Tính cột Học bổng dựa vào cột Xếp loại và BẢNG HỌC BỔNG.
2) Tính cột Trợ cấp = Học bổng * Tỉ lệ
Trong đó Tỉ lệ được tính nhờ vào cột Mã TC và BẢNG TRỢ CẤP.

3) Tính cột Tổng cộng = Học bổng + Trợ cấp


Giải:
1) Tính cột Học bổng

 • Trước hết ta viết công thức cho ô D11:
  Lấy giá trị trong ô C11 (lookup_value) để dò trong vùng $C$3:$D$6
  (table_array), trong bảng này ta muốn lấy cột Học bổng tức là cột thứ 2 (col_index_num),
  do trong BẢNG HỌC BỔNG cột Xếp loại đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần nên ta có thể dò
  tìm tương đối (range_lookup là 1 hoặc có thể bỏ qua).
  Vì vùng C3:D6 sử dụng chung để dò tìm nên phải lấy địa chỉ tuyệt đối. Ta được
  công thức cho ô D11 như sau:
  =VLOOKUP(C11, $C$3:$D$6, 2, 1)
  hoặc =VLOOKUP(C11, $C$3:$D$6, 2)
 • Sao chép công thức tại ô D11 đến vùng D12:D18.
  2) Tính cột Trợ cấp
 • Trước hết ta viết công thức cho ô F11:
  Để tính Tỉ lệ ta lấy giá trị trong ô E11 (lookup_value) để dò trong vùng
  $F$3:$G$5 (table_array), trong bảng này ta muốn lấy cột Tỉ lệ tức là cột thứ 2
  (col_index_num), do trong BẢNG TRỢ CẤP cột Mã TC chưa được sắp xếp nên ta phải dò
  tìm tuyệt đối (range_lookup là 0).
  Ta được công thức cho ô F11 như sau:
  =D11 * VLOOKUP(E11, $F$3:$G$5, 2, 0)
 • Sao chép công thức tại ô F11 đến vùng F12:F18.

3) Tính cột Tổng cộng

 • Trước hết ta viết công thức cho ô G11:
  =D11 + F11
 • Sao chép công thức tại ô G11 đến vùng G12:G18

Video hướng dẫn sử dụng hàm vlookup

Video hướng dẫn sử dụng hàm vlookup

Xem thêm :

Thẻ Tham chiếu Nhanh: về VLOOKUP

Hỏi đáp về hàm vlookup

Hướng dẫn sử dụng hàm ISLOGICAL trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong Excel

Cách sử dụng hàm IF trong excel

Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.