Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong Excel

Hàm NOT trong Excel là một biểu thức logic dùng để phủ định một biểu thức logic, một biến Boolean(biến Boolean là biến chỉ có giá trị TRUE hoặc FALSE) . Khi giá trị của biến Boolean là  TRUE, thì NOT của biến sẽ là FALSE. Hàm NOT dùng cho biểu thức logic thì kết quả trả về là đảo ngược của biểu thức.

Có thể xem hàm NOT là một phép phủ định. Nếu giá trị của cột A là số âm thì NOT của cột A là số dương.

Hàm NOT trong excel có được sử dụng trong rất nhiều trường hợp trong tính toán và có thể tận dụng lại tối đa các giá trị so sánh trước đó, tạo ra công thức vừa ngắn, súc tích và chính xác.

Có thể dùng hàm NOT lồng vào hàm IF để tránh sử dụng quá nhiều hàm IF lồng nhau, ngoài ra, hàm OR còn có thể dùng chung với hàm AND

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm NOT trong Excel là dùng để lấy giá trị nghịch đảo của biểu thức logic, bên cạnh hàm NOT trong Excel cũng dùng để lấy giá trị phủ định lại của giá trị của biến Boolean.

Giá trị trả về của hàm NOT trong excel

Hàm NOT trả về TRUE khi đầu vào là FALSE. Ngược lại, trả về FALSE khi đầu vào là TRUE. Và khi đầu vào là biểu thức logic, kết quả sẽ là nghịch đảo của biểu thức đã đưa vào.

Công thức

=NOT(logical_expression)

Trong đó:

+ logical_expression(bắt buộc): là biểu thức logic(Biểu thức trả về giá trị là TRUE hoặc FALSE) hoặc 1 biến Boolean.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm NOT trong Excel

Hàm NOT thường dùng để giá trị phủ định của một biểu thức logic (chỉ trả về kết quả TRUE hoặc FALSE).

 Hàm NOT chỉ xài cho những trường hợp phân biệt tỏ tường, ràng mạch. Một là đúng, hai là sai. Hoặc một là nữ, hai là nam (không có người có giới tính thứ 3).

Hàm NOT kết hợp với hàm ISBLANK để kiểm tra ô “không trống”, hiện tại trong excel không hỗ trợ sẵn hàm ISNOTBLANK, mà chỉ hỗ trợ hàm ISBLANK để kiểm tra ô trống. vì vậy con đường ngắn nhất, nhanh nhất mà đạt được mục đích “kiểm tra ô không trống” là kết hợp với hàm NOT. Sự kết hợp đem đến kết quả thật bất ngờ.

Hàm NOT có ở hầu hết các phiên bản phổ biến hiện nay, bao gồm của google sheet.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm NOT trong Excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé.

Hàm not trong excel

Theo bảng tính như trên hình, để kiểm tra xem giá trị trong ô F5 là “TRUE” hay “FALSE”, chúng ta dùng công thức sau:

=NOT(E5) //Trả về TRUE

Theo như bảng thể hiện thì có 3 người dùng cảm thấy dễ dàng khi sử dụng https://tinhocvanphong.net/. Trong đó cột E đã dùng điều kiện IF để kiểm tra điều kiện thỏa mãn là >=5 (sử dụng dễ dàng), tượng tự cột F nếu không dùng hàm IF thì kết quả vẫn ra nhưng kết quả từ cột E từ hàm IF không được tận dụng lại (gây lãng phí).

Khi sử dụng hàm NOT trong excel đem lại kết quả nhanh chóng chính xác, công thức thể hiện đơn giản cô đọng súc tích. 

Tìm hiểu thêm:

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm NOT khá đầy đủ, hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm NOT trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm NOT trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.