Previous slide
Next slide

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

  • Hàm ISNA trong Excel sẽ kiểm tra xem ô có bị lỗi #NA hay không. Hoặc kết hợp với hàm IF để  kiểm tra hàm chỉ định có lỗi #NA không? Trong trường hợp nếu phép toán đó trả về lỗi #NA thì hàm IFNA sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉ định. Ngược lại, nếu không có lỗi xảy ra, hàm IFNA sẽ trả về kết quả của phép tính như bình thường.

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm ISNA trong Excel là dùng để kiểm soát lỗi #NA của ô hoặc phép tính.

Giá trị trả về của hàm ISNA

Hàm ISNA trả về TRUE khi ô đưa vào có lỗi #NA. Ngược lại, trả về FALSE khi đầu vào là ô khác #NA.

Công thức

=ISNA(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc): là một ô trong excel hoặc phép tính.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm ISNA trong Excel

Hàm ISNA là một hàm LOGIC trong excel.

Hàm ISNA trong excel luôn luôn trả về một giá trị LOGIC. Một là TRUE, hai là FALSE.

Hàm ISNA cho ô trống trả về FALSE, nó cũng đúng cho khi ta áp dụng công thức ISNA(“”).

Hàm ISNA trong excel cho giá trị chuỗi như ISNA(“abc”) là FALSE. 

Hàm ISNA cho giá trị số như ISNA(1) là FALSE, cũng giá trị các phép tính 1*2, 1/2, 4-6, 1+2.. và cả 1/0 đều cho kết quả FALSE.

Hàm ISNA cho giá trị LOGIC như ISNA(TRUE), ISNA(FALSE) , biểu thức so sánh 1>2, 1<3, 1=2 và giá trị trả về từ hàm LOGIC đều cho kết quả FALSE.

Hàm ISNA khi kết hợp với IF thì được sử dụng như hàm IFNA trong excel hay có thể nói hàm IFNA là dạng ngắn gọn dạng kết hợp giữa hàm IFISNA.

Được hỗ trợ từ Excel 2013.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISNA trong Excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé.

Theo bảng tính như trên hình:

=ISNA(B1) //Trả về TRUE

Theo như bảng chỉ có hàm ISNA ở ô B7 (= ISNA(B1)) có giá trị TRUE. Còn lại, các hàm ISNA cho ô C1, D1, E1 và F1 đều trả về FALSE.

Khi sử dụng hàm ISNA trong excel có bất cứ vấn đề gì thăc mắc thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm:

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSE. TRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm ISNA khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISNA trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm ISNA trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.