Previous slide
Next slide

【Hướng Dẫn】Cách chèn link vào Powerpoint

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn cách chèn link vào Powerpoint hay thêm liên kết vào trình chiếu.

Chúng ta có thể biến bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào trong trình chiếu của mình thành một liên kết, mà khi được nhấp vào, đường link đó sẽ đưa bạn đến một vị trí mong muốn như: một trang web bên ngoài, một tệp khác, chuyển đến một slide và thậm chí là một email được đánh địa chỉ trước.

Các liên kết bạn tạo ra sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi bạn chuyển đổi tài liệu Powerpoint sang định dạng PDF.

Chèn link vào Powerpoint để chuyển đến tài liệu khác hoặc trang web

Để có thể chèn link vào Powerpoint mà chuyển đến tài liệu khác hoặc trang web, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn nội dung chữ hoặc hình ảnh bạn muốn chèn link vào

Bạn có thể biến bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào trong tài liệu của mình thành một liên kết.

Đánh dấu văn bản hoặc nhấp vào hình ảnh mà bạn muốn gắn liên kết vào đó.

chèn link vào Powerpoint– chọn chữ
chèn link vào Powerpoint– chọn chữ

=> Chú ý: Để chèn hình ảnh vào tài liệu của bạn, hãy nhấp vào tab Insert(Chèn) -> và chọn “Pictures”(Hình ảnh).

Bạn có thể duyệt qua các folder(Thư mục) trong máy tính của mình để tìm tệp hình ảnh thích hợp để thêm.

Bước 2: Mở hộp thoại để chèn link vào Powerpoint

Nhấn Command+K (trên máy Mac) hoặc Ctrl+K (trên máy Windows).

Sau khi nhấn tổ hộp phím bên trên. Máy tính của bạn sẽ mở cửa sổ Insert Hyperlink(Chèn siêu kết nối) như hình dưới.

chèn link vào Powerpoint- hộp thoại chèn link
chèn link vào Powerpoint– hộp thoại chèn link

Bạn cũng có thể truy cập menu này bằng cách nhấp vào tab Insert(Chèn) -> và sau đó nhấp vào nút Hyperlink(Liên kết) trên thanh công cụ.

chèn link vào Powerpoint- cách mở hộp thoại để chèn link
chèn link vào Powerpoint– cách mở hộp thoại để chèn link

Bước 3: Chọn file hoặc chèn đường dẫn của trang web bạn muốn thêm vào Powerpoint

Ở phía bên trái của cửa sổ “Insert Hyperlink” (Chèn Siêu kết nối), các bạn chọn “Existing File or Web Page” (Tệp Hay Trang Web Hiện Có).

chèn link vào Powerpoint - nhập địa chỉ trang web
chèn link vào Powerpoint– nhập địa chỉ trang web
  • Để chèn địa chỉ trang web vào Word: các bạn nhập hoặc dán địa chỉ đầy đủ của trang web (bao gồm cả “https: //” ở đầu) vào trường “Address” (Địa chỉ) ở gần cuối cửa sổ.
  • Để liên kết đến một tệp trên máy tính hoặc mạng cục bộ: Các bạn hãy chọn tệp muốn liên kết bằng cách sử dụng các menu ở trên cùng để điều hướng đến đúng thư mục và chọn tệp cần liên kết.
  • Để tạo một tài liệu trống mới thay vì mở một tệp nhất định: Các bạn có thể bấm vào “Create a new document” (Tạo tài liệu mới) trong menu bên trái, sau đó chọn vị trí cho tài liệu.

Bước 4: Đặt tên hiển thị cho liên kết (bước này thì tùy chọn)

Bạn có thể thay đổi văn bản xuất hiện khi người dùng đặt con trỏ qua liên kết bằng cách nhấp vào nút “ScreenTip” (Mẹo màn hình) ở góc trên bên phải và chỉ định văn bản của bạn.

chèn link vào Powerpoint- đặt tên hiển thị cho liên kết trong Powerpoint
chèn link vào Powerpoint– đặt tên hiển thị cho liên kết trong Powerpoint

Nếu bạn để mặc định và không thay đổi, thì khi bạn chèn đường dẫn vào, tùy vào loại link mà bạn chèn vào là địa chỉ trang web hoặc đường dẫn tệp, mà màn hình cũng sẽ hiển thị địa chỉ trang web hoặc đường dẫn tệp tương ứng.

Bước 5: Lưu đường link vừa thêm

Sau khi thực hiện xong các bước trên, thì các bạn chỉ cần bấm “OK” để lưu liên kết của bạn vừa tạo.

chèn link vào Powerpoint- kiểm tra liên kết vừa tạo
chèn link vào Powerpoint– kiểm tra liên kết vừa tạo

Bây giờ bạn có thể kiểm tra liên kết của mình bằng cách giữ nút Command (Mac) hoặc Ctrl (Windows) trên bàn phím khi nhấp vào nó.

Chèn link vào Powerpoint để liên kết slide khác trong tài liệu

Bước 1: Chọn nội dung chữ hoặc hình ảnh hoặc đặt con trỏ của bạn tại vị trí bạn muốn chèn liên kết đến slide

chèn link vào Powerpoint - chuyển đến slide khác
chèn link vào Powerpoint – chuyển đến slide khác

Bước 2: Bấm vào tab Chèn (Insert) -> và sau đó nhấp vào nút “Hyperlink” (Liên kết) trên thanh công cụ.

Nó nằm trong thanh menu ở đầu Powerpoint.

Bước 3: Nhấp vào “Đặt trong Tài liệu này” (Place in This Document) ở bảng điều khiển bên trái

Chọn 1 mục trong “Select a place in this Document” gồm có: “First slide” (Slide đầu tiền), “Last slide” (Slide cuối), “Next slide” (Slide tiếp theo), “Previous Slide” (Slide trước đó) hoặc “Slide Titile” (Tiêu đề của Slide)

chèn link vào Powerpoint - chọn slide cần chuyển
chèn link vào Powerpoint – chọn slide cần chuyển

Bước 4: Lưu đường link vừa thêm

Sau khi thực hiện xong các bước trên, thì các bạn chỉ cần bấm “OK” để lưu liên kết của bạn vừa tạo.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra liên kết của mình bằng cách giữ nút Command (trên máy Mac) hoặc Ctrl (trên máy Windows) trên bàn phím khi nhấp vào nó.

chèn link vào Powerpoint - khi nhấn vào liên kết chuyển slide đã chèn
chèn link vào Powerpoint – khi nhấn vào liên kết chuyển slide đã chèn

Chèn link vào Powerpoint để mở ra email

Để thực hiện chèn link vào Powerpoint để mở ra hộp thoại mail, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn văn bản hoặc nhấp vào hình ảnh bạn muốn chuyển thành liên kết email

Bạn có thể sử dụng bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào trong trình chiếu của mình.

chèn link vào Powerpoint - chọn chữ để mở email trong Powerpoint
chèn link vào Powerpoint – chọn chữ để mở email trong Powerpoint

Khi bạn hoàn tất phương pháp này, nhấp vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn sẽ hiển thị một thông báo email mới đến địa chỉ bạn chọn.

Bước 2: Mở hộp thoại để chèn link vào Powerpoint

Nhấn Command+K (trên máy Mac) hoặc Ctrl+K (trên máy Windows).

Sau khi nhấn tổ hộp phím bên trên. Máy tính của bạn sẽ mở cửa sổ Insert Hyperlink(Chèn siêu kết nối) như hình dưới.

Bạn cũng có thể truy cập menu này bằng cách nhấp vào tab Insert(Chèn) -> và sau đó nhấp vào nút Liên kết trên thanh công cụ.

-> Nhấp vào “E-Mail Address” (Địa chỉ E-Mail) trong bảng điều khiển bên trái

chèn link vào Powerpoint - chèn email trong Powerpoint
chèn link vào Powerpoint– chèn email trong Powerpoint

Điều này cho phép bạn thiết lập một email trống.

Bước 3: Nhập địa chỉ e-mail và chủ đề mail

Đây là địa chỉ mà email sẽ được gửi đến.

Những gì bạn nhập vào trường “Subject” (Chủ đề) sẽ được tự động điền vào hộp thư, và có thể thay đổi nếu muốn.

chèn link vào Powerpoint - nhập địa chỉ email và chủ đề mail
chèn link vào Powerpoint– nhập địa chỉ email và chủ đề mail

Bước 4: Đặt tên hiển thị cho liên kết (bước này thì tùy chọn)

Bạn có thể thay đổi văn bản xuất hiện khi người dùng đặt con trỏ qua liên kết bằng cách nhấp vào nút “ScreenTip” (Mẹo màn hình) ở góc trên bên phải và chỉ định văn bản của bạn.

chèn link vào Powerpoint - đặt tên hiển thị cho liên kết trong Powerpoint
chèn link vào Powerpoint– đặt tên hiển thị cho liên kết trong Powerpoint

Nếu bạn để mặc định vào không thay đổi, thì khi bạn chèn đường dẫn vào thì trên Powerpoint cũng sẽ hiển thị địa chỉ mail.

Bước 5: Lưu liên kết vừa tạo

Bấm OK để lưu liên kết của bạn.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra liên kết của mình bằng cách giữ nút Command (trên máy Mac) hoặc Ctrl (trên máy Windows) trên bàn phím khi nhấp vào nó.

Tùy theo ứng dụng mail mặc định trong máy tính mà khi chọn vào link vừa tạo, thì máy tính sẽ mở ra ứng dụng mail tương ứng.

chèn link vào Powerpoint - hoàn thành chèn email trong Powerpoint
chèn link vào Powerpoin t– hoàn thành chèn email trong Powerpoint

Ứng dụng email mặc định của bạn sẽ mở ra một thư mới chứa địa chỉ bạn đã nhập trước đó.