Làm cách nào để xem, xóa lịch sử tìm kiếm Google ?

Để xem, xóa lịch sử tìm kiếm Google hãy đọc hướng dẫn dưới đây. Khi máy tính hoặc điện thoại của bạn sử dụng dịch vụ của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, Google Bản Đồ hoặc YouTube, bất kỳ tìm kiếm nào bạn đều được ghi vào My Activity.

Tính năng My Activity rất hữu ích cho những người cần xem lịch sử tìm kiếm hoặc muốn biết ý tưởng chung về thói quen tìm kiếm. Tuy nhiên, đối với một số người, thông tin trong My Activity là riêng tư cần được bảo vệ.

Lưu ý:

  • Trang này chỉ liên quan đến lịch sử các dịch vụ của Google (bao gồm Google Tìm kiếm), không liên quan đến lịch sử tìm kiếm cụ thể cho bất kỳ trình duyệt Internet nào khác. Để được trợ giúp xóa lịch sử trình duyệt của bạn, hãy xem: Cách xem, xóa lịch sử duyệt web trên các trình duyệt 2021?
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào của Google, thì lịch sử web của bạn sẽ không được Google ghi lại. Nó chỉ được theo dõi trong trình duyệt Internet của bạn.

Truy cập trang Hoạt động của tôi trên Google(My Activity)

  • Truy cập đến trang Hoạt động của tôi trên Google(My Google Activity).
  • Khi được nhắc, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google của bạn.
  • Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy một màn hình tương tự như ví dụ bên dưới.
Màn hình Hoạt động của tôi trên Google: để xem, xóa lịch sử tìm kiếm Google
Màn hình Hoạt động của tôi trên Google: để xem, xóa lịch sử tìm kiếm Google

Xem lịch sử

Bạn có thể xem lịch sử trước khi xóa lịch sử tìm kiếm Google. Khi bạn đăng nhập vào trang Hoạt động của tôi trên Google và cuộn xuống một chút, tất cả các kết quả tìm kiếm gần đây sẽ được hiển thị ở giữa màn hình. Trong thanh Hôm nay, bạn có thể chọn dịch vụ cụ thể mà bạn muốn xem lịch sử. Nếu không, bạn sẽ thấy lịch sử cho tất cả các dịch vụ từ mới nhất đến cũ nhất. Nếu bạn cuộn xuống cuối trang, lịch sử tìm kiếm google cũ hơn sẽ tiếp tục xuất hiện.

Bạn có thể lọc theo ngày hoặc chọn sản phẩm cần tìm kiếm

Xóa lịch sử tìm kiếm Google

  1. Chọn xóa hoạt động theo

2. Xóa hoạt động: Một giờ qua, Ngày gần đây nhất, Từ trước đến nay, Phạm vi tùy chỉnh.

Ví dụ bạn chọn xóa lịch sử google Từ Trước đến nay, một màn hình chọn dịch vụ cần xóa xuất hiện. Bạn chọn dịch vụ cần xóa và nhấn Tiếp theo

Màn hình Xác nhận xóa xuất hiện, chọn nút Xóa để xóa lịch sử google

Màn hình xác nhận xóa thành công

Xác nhận xóa lịch sử tìm kiếm Google thành công

Bạn quay lại trang chủ My Activity, để xem xác nhận là không có lịch sử nào được lưu lại

Tắt lịch sử

Nếu bạn thường xuyên xóa lịch sử tìm kiếm Google, bạn có thể tắt lịch sử tìm kiếm như hương dẫn bên dưới.

  1. Trong trang My Activity.
  2. Hoạt động gồm có: Hoạt động trên web và ứng dụng, Lịch sử vị trí, Lịch sử hoạt động trên Youtube. Xem thêm: Cách xem và xóa lịch sử YouTube
  3. Ví dụ bạn chọn tắt Hoạt động trên web và ứng dụng

4. Chọn vào stickbox

5. Chọn Tạm dừng

6. Tương tự cho Lịch sử vị trí, Lịch sử hoạt động trên Youtube. Khi tắt thành công bạn quay lại màn hình My Google Activity(Hoạt động của tôi trên Google) để xem trạng thái. Nếu đúng như hình bên dưới là bạn đã tắt thành công, như vậy Google sẽ không lưu lại các hoạt động và bạn sẽ không cần phải tốn thời gian xóa lịch sử tìm kiếm Google nữa

Tin Học Văn Phòng xin cảm ơn.

Viết một bình luận