hàm iseven trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISEVEN trong excel

Hàm ISEVEN trong Excel sẽ giúp kiểm tra một ô hoặc có kết quả trả về có phải số chẵn không. Trả về TRUE nếu là số chẵn, ngược lại số lẻ trả về là FALSE Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISEVEN trong Excel là dùng để kiểm tính số chẵn lẻ của …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISEVEN trong excel