Hướng dẫn sử dụng hàm ISEVEN trong excel

Hàm ISEVEN trong Excel sẽ giúp kiểm tra một ô hoặc có kết quả trả về có phải số chẵn không. Trả về TRUE nếu là số chẵn, ngược lại số lẻ trả về là FALSE

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm ISEVEN trong Excel là dùng để kiểm tính số chẵn lẻ của một số trong ô hoặc kết quả trả về. Yêu cầu xác định số là chẵn hay lẻ là một trong những yêu cầu khá phổ biến trong các bài toán thường được sử dụng trong tin học văn phòng.

Giá trị trả về của hàm ISEVEN

Hàm ISEVEN trả về TRUE khi ô hoặc phép tính đưa vào số chẵn. Ngược lại, trả về FALSE khi đầu vào là số lẻ.

Công thức

=ISEVEN(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc): là một ô trong excel hoặc phép tính.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm ISEVEN trong Excel

Hàm ISEVEN là một hàm LOGIC.

Hàm ISEVEN trong excel luôn luôn trả về một giá trị LOGIC. Một là TRUE, hai là FALSE.

Hàm ISEVEN cho ô trống trả về FALSE.

Hàm ISEVEN cho ô có giá lỗi #NA là FALSE. 

Hàm ISEVEN cho giá trị LOGIC như ISEVEN(TRUE), ISEVEN(FALSE) trả về #VALUE!. Đều này cũng đúng cho các phép so sánh (1>0, 2<0, 1 = 2) và hàm LOGIC trong excel.

Hàm ISEVEN trong excel cho số 0TRUE. 

Hàm ISEVEN có thể kết hợp với hàm NOT để kiểm tra tính chẵn của phép tính hay giá trị của ô.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISEVEN trong Excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé. Giá trị bao gồm ô trống, ô số, ô chữ

Bài tập hướng dẫn sử dụng hàm iseven trong excel
Bài tập hướng dẫn sử dụng hàm iseven trong excel

Theo bảng tính như trên hình:

=ISEVEN(E18) //Trả về TRUE

Theo như bảng chỉ có hàm ISEVEN ở ô B18, B18, D27 có giá trị TRUE. Còn lại, các hàm ISEVEN cho ô đều trả về khác TRUE.

Phiên bản Excel hỗ trợ hàm ISEVEN

Hàm iseven trong excel được hỗ trợ hầu như trong tất cả phiên bản từ Excel 2013, Excel 2016 và cả excel 2019

Tìm hiểu về số EVEN trong hàm ISEVEN trong excel

Số EVEN là tất cả các số chia hết cho 2 dương hoặc âm. Hàm EVEN thường được sử dụng các hàm khác như hàm ROWS để duyệt qua các hàng thay thế. Và để đánh dấu các hàng hoặc phần tử thay thế Định dạng có điều kiện với công thức sử dụng hàm EVEN.

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSE. TRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tìm hiểu thêm các hàm :

Hướng dẫn sử dụng hàm ISREF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng làm iseven khá đầy đủ, hy vọng các bạn có thể hiểu cách sử dụng hàm ISEVEN trong Excel và ứng dụng vào thực tế. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm isodd trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây

Khi sử dụng hàm ISEVEN trong excel có bất cứ vấn đề gì thắc mắc thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi tại tinhocvanphong.net