Hướng dẫn sử dụng hàm ISREF trong excel

Hàm ISREF trong excel sẽ kiểm tra một ô hoặc kết quả trả về có phải tham chiếu không. Trả về TRUE nếu là tham chiếu, ngược lại không phải tham chiếu sẽ trả về FALSE.

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm ISREF trong excel là dùng để kiểm tra giá trị của một ô hoặc một giá trị trả về có phải là tham chiếu hay không, nhằm phát hiện các trường hợp có lỗi để xử lý chúng một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Giá trị trả về của hàm ISREF

Hàm ISREF trong excel trả về TRUE khi ô hoặc giá trị đưa vào là một tham chiếu. Ngược lại, nếu không phải tham chiếu sẽ trả về FALSE.

Công thức

=ISREF(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc): là một ô trong excel hoặc giá trị.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm ISREF trong excel

Hàm ISREF trong excel là một hàm kiểm tra. Rất ít khi sử dụng trong các phép toán thông thường, mà thường dùng để vận dụng trong các phép tính phức tạp, để kiểm tra các giá trị trả về xem có phải kiểu tham chiếu hay không để có các trường hợp khác nhau để xử lý. Nếu là tham chiếu thì mình sẽ báo về người dùng, ngược lại thì sẽ tiếp tục tính toán.

Hàm ISREF là một hàm LOGIC.

Hàm ISREF luôn luôn trả về một giá trị LOGIC. Một là TRUE, hai là FALSE.

Hàm ISREF trong excel cho của ô (ô trống, ô số, ô lỗi, ô của một sheet khác) đều trả về TRUE.

Hàm ISREF trong excel cho giá trị số là FALSE. Tương ứng cũng áp dụng cho phép tính trả về nếu là giá trị số đều là FALSE.

Hàm ISREF trong excel cho giá trị chuỗi là FALSE. Tương ứng cũng áp dụng cho phép tính trả về nếu là giá trị chuỗi đều là FALSE.

Hàm ISREF trong excel cho giá trị logic là FALSE. Tương ứng cũng áp dụng cho phép tính trả về nếu là giá trị logic đều là FALSE.

Hàm ISREF trong excel có thể kết hợp với hàm NOT để kiểm tra giá trị không phải tham chiếu. Hay là phủ định của hàm isref.

Hàm ISREF trong excel cho giá trị trả về từ hàm INDIRECT, INDEX là TRUE. 

Được hỗ trợ từ Excel 2013.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISREF trong excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé.

Bài tập hướng dẫn sử dụng hàm isref trong excel
Bài tập hướng dẫn sử dụng hàm isref trong excel

Theo bảng tính như trên hình:

=ISREF(E18) //Trả về TRUE

Theo như bảng tính ở ví dụ trên chỉ có hàm ISREF ở bảng ở hai dòng 21 và 22 có giá trị TRUE. Còn lại, các hàm ISREF cho bảng ở dòng 26, 27 đều trả về FALSE.

Tìm hiểu thêm:

 Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSE. TRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm ISREF khá đầy đủ, hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISREF trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm ISREF trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.