TIN HỌC VĂN PHÒNG
Hướng dẫn sử dụng hàm isblank trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISBLANK trong excel

Hàm ISBLANK trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra  ô có rỗng hay không. Trả về kết quả TRUE nếu ô rỗng, ngược lại trả về FALSE nếu ô có giá trị khác rỗng. Ví dụ: nếu ô B1 đang có giá trị là “Nguyễn Văn A”,  thì hàm ISBLANK cho ô B1 …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISBLANK trong excel