Hướng dẫn sử dụng hàm ISBLANK trong excel

Hàm ISBLANK trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra  ô có rỗng hay không. Trả về kết quả TRUE nếu ô rỗng, ngược lại trả về FALSE nếu ô có giá trị khác rỗng.

Ví dụ: nếu ô B1 đang có giá trị là “Nguyễn Văn A”,  thì hàm ISBLANK cho ô B1 sẽ trả về kết quả FALSE.

Hàm ISBLANK được sử dụng hữu ích trong rất nhiều trường hợp trong tính toán và có thể dùng kiểm tra giá trị ô trước khi thực hiện các phép tính toán phức tạp, đảm bảo đầu vô luôn hợp lệ.

Có thể dùng hàm ISBLANK lồng vào hàm IF để tránh sử dụng quá nhiều hàm IF lồng nhau, ngoài ra, hàm OR còn có thể dùng chung với hàm AND, hàm NOT.

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm ISBLANK trong Excel là dùng để kiểm tra ô rỗng.

Giá trị trả về của hàm ISBLANK

Hàm ISBLANK trả về TRUE khi ô đưa vào rỗng. Ngược lại, trả về FALSE khi đầu vào là ô khác rỗng.

Công thức

=ISBLANK(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc): là một ô trong excel.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm ISBLANK trong Excel

Hàm ISBLANK luôn luôn trả về một trong hai kết quả. Một là TRUE, hai là FALSE.

Hàm ISBLANK dùng kiểm tra ô trống. Vậy làm sao để kiểm tra ô không rỗng? 

Câu trả lời đã có ở bài trước trong hàm NOT, khi kết hợp với hàm NOT thì hàm ISBLANK sẽ trở thành hàm kiểm tra ô không rỗng.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hàm NOT bạn có thể tham khảo thêm ở tại đây.

Hàm ISBLANK có ở hầu hết các phiên bản phổ biến hiện nay, bao gồm của google sheet.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISBLANK trong Excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé.

Hàm not trong excel

Theo bảng tính như trên hình, để kiểm tra ô F5 có rỗng hay không rỗng, chúng ta dùng công thức sau:

=ISBLANK(F5) //Trả về FALSE

Theo như bảng ô F5 đang có giá trị TRUE nên không rỗng.

Khi sử dụng hàm ISBLANK trong excel để kiểm tra các ô đầu vào, nhằm tiền xử lý cho các điều kiện phức tạp của bạn, để luôn đảm bảo đầy đủ các điều kiện đầu vào, đồng thời ngăn ngừa các lỗi không cần thiết. Có thể nói nếu đầu vào trơn tru thì đầu ra luôn nhẵn bóng tuốt luộc

Tìm hiểu thêm:

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm ISBLANK khá đầy đủ, hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISBLANK trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm ISBLANK trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.