Hướng dẫn 4 bước thu hồi mail trên Outlook 2010, 2013 và các phiên bản

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thu hồi mail trên Outlook .Có những lúc vì vội gửi mail cho đúng deadline mà bạn đã đánh máy nhầm, quên đính kèm hoặc gửi mail sai người, vậy làm sau để thu hồi mail trên Outlook?

Hướng dẫn 4 bước thu hồi mail trên Outlook
Hướng dẫn 4 bước thu hồi mail trên Outlook

Cách thu hồi email trên Outlook

Để thu hồi mail outlook của bạn, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Bạn mở Outlook lên, nhìn phía bên trái màn hình, chọn Thư đã gửi (Sent Items) và nhấn đúp vào email bạn muốn thu hồi.

Mở Outlook lên, Nhìn phía bên trái màn hình, chọn Thư đã gửi hay Sent Items và nhân đúp vào email bạn đã gửi muốn thu hồi.
Mở Outlook lên, Nhìn phía bên trái màn hình, chọn Thư đã gửi hay Sent Items và nhân đúp vào email bạn đã gửi muốn thu hồi.

Bước 2: Một cửa sổ chứa nội dung email bạn muốn thu hồi hiển thị, tiếp theo bạn chọn Actions và chọn mục Recall This Message từ menu.

Chọn Actions và chọn mục Recall This Message từ menu nhé.
Chọn Actions và chọn mục Recall This Message từ menu nhé.

Bước 3: Tiếp theo chọn Delete unread copies and replace with a new message nếu như bạn muốn thu hồi mail trên Outlook đã gửi và thay thế bằng thư mới hoặc Delete unread copies of this message nếu bạn chỉ muốn thu hồi email thôi. 

Chọn Delete unread copies and replace with a new message nếu như bạn muốn thu hồi mail trên Outlook đã gửi và thay thế bằng thư mới luôn hoặc Delete unread copies of this message nếu bạn chỉ muốn thu hồi email thôi
Chọn Delete unread copies and replace with a new message nếu như bạn muốn thu hồi mail trên Outlook đã gửi và thay thế bằng thư mới luôn hoặc Delete unread copies of this message nếu bạn chỉ muốn thu hồi email thôi

Chú ý: Bạn chọn Tell me if recall succeeds or fails for each recipient để nhận thông báo email đã được thu hồi thành công hay chưa. 

Bước 4: Bấm OK để thu hồi mail trên Outlook.

Cách thu hồi email trên Outlook trong Office 2017(Tiếng việt)

Các bước thực hiện cũng giống như hướng dẫn bên trên, bạn có thể nhìn hình bên dưới là biết cách thu hồi rồi.

thu hồi email trên Outlook trên Office 2017(Tiếng việt)
thu hồi email trên Outlook trên Office 2017(Tiếng việt)

Khi nào không thể thu hồi email đã gửi trên Outlook

  1. Không sử dụng ứng dụng Outlook trên máy tính hoặc Office 365.
  2. E-mail người gửi hoặc người nhận không cùng nằm trong cùng một tổ chức/doanh nghiệp.
  3. Người nhận đã mở thư rồi :(.
  4. E-mail người gửi hoặc người nhận không kết nối với máy chủ Microsoft Exchange.

Thu hồi mail trên Outlook hay recall là gì?

Trong Microsoft Outlook, Recall là chức năng thu hồi mail bạn đã gửi khỏi hộp thư của người nhận. Khi sử dụng chức năng này, người nhận sẽ không đọc được nội dung email mà bạn đã gửi.

Áp dụng cho các phiên bản: Microsoft 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Office for business, Outlook 2013 Outlook 2010, Outlook 2007.

Xem video hướng dẫn thu hồi mail trên Outlook(recall message in Outlook)

Xem video hướng dẫn thu hồi mail trên Outlook(recall message in Outlook)

Xem thêm: