Previous slide
Next slide

Cách chấp nhận lời mời Google meet

Bài viết này Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn cách chấp nhận lời mời Google meet. Có một buổi họp mặt trên Google Meet mà bạn được mời! Nếu bạn vừa được nhận một cuộc gọi video trên Google Meet, bạn cần phải biết cách để chấp nhận lời mời để tham gia cuộc gọi.

Cách chấp nhận lời mời Google meet
Cách chấp nhận lời mời Google meet

Chấp nhận lời mời Google meet trên máy tính

1. Tìm lời mời Google meet trong email hoặc tin nhắn

Tìm lời mời Google meet mà bạn đã nhận trong email hoặc trong tin nhắn chat chẳng hạn.

Đi đến lời mời - Cách chấp nhận lời mời Google meet
Đi đến lời mời – Cách chấp nhận lời mời Google meet

2. Click vào link Google meet. 

Trong nội dung thư mời, bạn sẽ thấy một link giống như vầy: meet.google.com/no1-okku-ouu, click vào link đó

Click vào link Google meet - Cách chấp nhận lời mời Google meet
Click vào link Google meet – Cách chấp nhận lời mời Google meet

3. Tham gia bằng mã .

Nếu bạn click vào liên kết, nhưng nó không hoạt động, bạn có thể copy mã từ lời mời và dán nó vào hộp “Nhập mã cuộc họp”(Enter a code or link) trên trang web Google Meet. Khi bạn đã nhập mã vào hộp này rồi, hãy nhấn nút “Tham gia”(Join) để tiếp tục.

  • Lưu ý: Hãy chắc rằng bạn đã copy đúng mã cuộc họp, nếu không bạn sẽ không thể tham gia cuộc họp.

4. Tham gia cuộc gọi.

Khi bạn click vào liên kết hoặc nhập mã rồi nhấn nút “Tham gia” sẽ mở cuộc gọi video trong một tab mới trên trình duyệt web . Trên trang này, bạn sẽ có thể bật và tắt camera và mic trước khi vào cuộc gọi. Khi bạn đã sẵn sàng rồi, hãy nhấn Tham gia ngay để tham gia cuộc họp. Xem: Cách sử dụng Google meet

Chấp nhận lời mời Google meet trên điện thoại

1.  Kiểm tra lời mời tham gia Google Meet

Trong điện thoại của bạn, bạn mở email hoặc xem tin nhắn chat để tìm lời mời tham dự cuộc họp Google Meet mà bạn bè hoặc đồng nghiệp đã gửi cho bạn.

Cách chấp nhận lời mời Google meet - Kiểm tra lời mời tham gia Google Meet
Cách chấp nhận lời mời Google meet – Kiểm tra lời mời tham gia Google Meet

2. Nhấn vào link Google Meet. 

Khi bạn tin nhắn mời tham dự, bạn nhìn trong tin nhắn có link Google meet và bạn nhấn vào link để tham dự cuộc họp

Cách chấp nhận lời mời Google meet - Nhấn vào link Google Meet.
Cách chấp nhận lời mời Google meet – Nhấn vào link Google Meet. 

3. Tham gia cuộc họp Google Meet với mã tham dự 

Nếu bạn click vào link tham dự nhưng link không hoạt động hoặc có thể bạn chỉ nhận được mã tham dự. Bạn hãy copy mã tham dự và dán vào “Tham gia bằng mã”( Join with a code), sau đó nhấn “Tham gia”(Join) để tham gia cuộc họp video

Cách chấp nhận lời mời Google meet - Tham gia cuộc họp Google Meet với mã tham dự
Cách chấp nhận lời mời Google meet – Tham gia cuộc họp Google Meet với mã tham dự  


4. Tham gia cuộc họp Google Meet.
 

Khi bạn đã nhấn vào link tham dự hoặc tham gia bằng mã trên ứng dụng Google Meet. Một màn hình giống như bên dưới sẽ hiển thị. Bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn tắt/mở camera và mic trước khi vào phòng họp. Bây giờ hãy nhấn Join để bắt đầu vào cuộc họp.

Cách chấp nhận lời mời Google meet - Tham gia cuộc họp Google Meet.
Cách chấp nhận lời mời Google meet – Tham gia cuộc họp Google Meet. 

Trên đây là bài viết Cách chấp nhận lời mời Google meet

Xem thêm: