Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

Hàm INDEX trong Excel sẽ trả về giá trị tại một vị trí được chỉ định trong một dãy các ô hay trong một mảng. Bạn có thể dùng hàm INDEX để nhận về một giá trị đơn hoặc là toàn bộ hàng hoặc cột. 

Mục đích

Chúng ta thường sử dụng hàm INDEX để lấy giá trị trong một danh sách hoặc bảng dựa trên vị trí của chúng.

Công thức

=INDEX(array, row_num, [col_num], [area_num])

Trong đó:

+ array (bắt buộc) – một dãy các ô, hoặc một dãy các giá trị.

+ row_num (bắt buộc) – vị trí của hàng.

+ col_num (tùy chọn) – vị trí của cột.

+ area_num (tùy chọn) – chỉ định dãy ô (range) nào sẽ được sử dụng. 

Ví dụ sử dụng hàm INDEX trong Excel

=INDEX(A1:B5,2,2) // trả về giá trị của ô B2

=INDEX(A1:B5,3,1) // trả về giá trị của ô A3

Theo ví dụ bên trên thì vị trí của ô được gán cứng ô B2 và A3. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta thường sử dụng hàm MATCH để tìm ra vị trí và đưa vào sử dụng cho hàm INDEX. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng chung hai hàm INDEX và MATCH với nhau tại đây 

Hàm INDEX trong Excel trả về kết quả tham chiếu

Một điểm quan trọng cần lưu ý khi chúng ta sử dụng hàm INDEX là hàm này sẽ trả về một tham chiếu. Xét ví dụ sau để hiểu rõ hơn nhé:

=INDEX(A1:A5,2) // trả về tham chiếu đến A2

Trong một phép toán thông thường, tương tự như công thức trên, chúng ta sẽ thấy rằng kết quả hiển thị sẽ là giá trị của ô A2 (ví dụ như là một chữ hay số gì đó chẳng hạn). Do đó, chúng ta không thể thấy được rằng là hàm INDEX sẽ trả về một tham chiếu. Tuy nhiên bạn hãy lưu ý tính năng này, vì nó sẽ rất hữu ích khi sử dụng hàm INDEX với một số hàm khác trong Excel tượng tự như đề cập trong bài viết này.

Xem thêm : Cách sử dụng hàm CELL trong Excel để xem kết quả tham chiếu được trả về bởi hàm INDEX

Hai hình thức sử dụng hàm INDEX trong Excel

Hàm INDEX trong Excel có 2 dạng: mảng (array) và tham chiếu (reference). Cả 2 dạng đó đều có cách hoạt động giống nhau – là trả về một tham chiếu trong một mảng dựa trên chỉ số hàng và cột được cung cấp. Chỉ có một sự khác biệt đó là, dạng tham chiếu của hàm INDEX cho phép nhiều hơn một mảng và cung cấp một đối số để chúng ta có thể chọn mảng nào sẽ được sử dụng. 

Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về hai dạng của hàm INDEX nhé

Dạng mảng (Array)

Ở dạng này, đối số đầu tiên của hàm INDEX là một mảng (một dãy các ô hoặc là một danh sách các giá trị nào đó). Công thức của dạng này như sau:

=INDEX(array,row_num,[col_num])

  • Nếu chúng ta cung cấp giá trị cho cả 2 đối số row_numcol_num thì hàm INDEX sẽ trả về giá trị của ô giao nhau giữ hàng và cột đó: [row_num][col_num].
  • Nếu giá trị row_num bằng 0, thì hàm INDEX sẽ trả về một mảng các giá trị của toàn bộ một cột.
  • Nếu giá trị col_num bằng 0, thì hàm INDEX sẽ trả về một mảng các giá trị của toàn bộ một hàng.

Dạng tham chiếu (Reference)

Ở dạng tham chiếu của hàm INDEX, đối số đầu tiên sẽ là một tham chiếu (reference) đến một hoặc nhiều dãy ô. Và dạng tham chiếu này cũng cung cấp thêm một đối số nữa là area_num (tùy chọn), chúng ta sẽ chỉ định cho hàm INDEX biết nên dùng dãy ô nào thông qua đối số này.

Công thức của dạng tham chiếu như sau:

=INDEX(reference,row_num,[col_num],[area_num])

Giống như dạng mảng đã giới thiệu ở trên, dạng tham chiếu của hàm INDEX sẽ trả về giá trị của ô giao nhau của row_numcol_num. Điểm khác biệt duy nhất chính là đối số reference có thể chứa nhiều hơn một dãy ô, và chúng ta có thể chỉ định cho hàm INDEX sử dụng dãy ô nào trong các dãy ô đó thông qua đối số area_num.

Xét ví dụ bên dưới, đối số area_num bằng 2, sẽ nói cho hàm INDEX biết hãy sử dụng dãy ô A7:C10.

=INDEX((A1:C5,A7:C10),1,3,2)

Ở ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu như sau: Hãy trả về giá trị của ô nằm ở hàng thứ 1, cột thứ 3, trong dãy ô A7:C10.

Một số lưu ý khi sử dụng dạng tham chiếu của hàm INDEX:

  • Nếu chỉ định nhiều dãy ô cho tham số reference thì mỗi dãy ô sẽ được ngăn cách bở dấu phẩy và được đặt trong dấu ngoặc đơn như: (A1:C5,A7:C10)
  • Tất cả các dãy ô được sử dụng phải nằm trong cùng một Sheet, nếu không, hàm INDEX sẽ trả về lỗi #VALUE.

Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm INDEX trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.