hàm match trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH trong Excel dùng để xác định vị trí của một giá trị cần tìm trong một hàng, cột, hay bảng. Hàm MATCH hỗ trợ tìm kiếm chính xác tuyệt đối và chính xác tương đối, ngoài ra hàm này còn hỗ trợ các ký tự đại diện như: (*, ?). Thông thường, hàm …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MATCH trong Excel

hàm index trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

Hàm INDEX trong Excel sẽ trả về giá trị tại một vị trí được chỉ định trong một dãy các ô hay trong một mảng. Bạn có thể dùng hàm INDEX để nhận về một giá trị đơn hoặc là toàn bộ hàng hoặc cột.  Mục đích Chúng ta thường sử dụng hàm INDEX để …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

hàm vlookup trong excel

Học nhanh hàm VLOOKUP trong Excel thông qua ví dụ 2021

Hàm VLOOKUP trong Excel dùng để tìm kiếm dữ liệu trong một bảng theo chiều dọc. Trong bài viết này Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm Vlookup thông qua từng ví dụ cụ thể. Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nhé 👍.  Hàm VLOOKUP trong Excel Hàm VLOOKUP trong Excel …

Đọc tiếpHọc nhanh hàm VLOOKUP trong Excel thông qua ví dụ 2021