Previous slide
Next slide

【Hướng Dẫn】Hàm LARGE trong excel 2016

Hàm LARGE trong excel 2016 thường dùng để tìm số ở vị trí thứ k trong dãy số hay một tập dữ liệu. K là một giá trị số và số k đại diện vị trí tương đối theo của số đó trong tập dữ liệu đã được sắp xếp theo chiều giảm dần.

Hôm nay Tin học văn phòng sẽ cùng bạn tìm hiểu cách sử dụng hàm LARGE trong excel qua bài viết sau:

Hàm large trong excel
Hàm large trong excel

Mục đích

Tìm giá trị ở vị trí thứ k trong tập hợp số.

Ví dụ: Tìm số lớn thứ 2 trong tập số (10, 14, 8, 7, 6) ?

Các bước giả lập cách xử lý của hàm LARGE để tìm ra đáp án cho ví dụ:

 • Bước 1: Sắp xếp tập số thành dãy có thứ tự giảm dần, bạn sẽ có tập (14, 10, 8, 7, 6).
 • Bước 2: Tìm số vị trí thứ 2, bạn sẽ được giá trị 10.

=> ở ví dụ trên k là 2.

Giá trị trả về

Giá trị trả về là giá trị lớn thứ k trong tập dữ liệu.

Cú pháp

=LARGE(array, k)

Trong đó:

 • array (bắt buộc) là một mảng giá trị, mảng ô chứa giá trị số.
 • k (bắt buộc)là giá trị số, vị trí tương đối trong mảng giá trị theo chiều giảm dần.

Một số ví dụ về hàm LARGE trong excel 2016

 • Vd1: Tìm số lớn thứ 2 trong dãy số 1, 20, 9, 10, 22, 99
Ví dụ tìm số lớn thứ 2 trong tập số
Ví dụ tìm số lớn thứ 2 trong tập số

Hàm LARGE đã tìm ra kết quả lớn thứ 2 trong tập {1, 20, 9, 10, 22, 99} là số 22. Trong excel để nhập một mảng thì bạn nhập tập giá trị trong cặp dấu {}.

 • Vd2: Tìm số lớn thứ 3 trong dãy ô từ A1 đến A5.
ví dụ 2 tìm số lớn thứ 2 trong dãy các ô
ví dụ 2 tìm số lớn thứ 2 trong dãy các ô

Hàm LARGE trong excel có thể dễ dàng tìm thấy số lớn thứ 3 trong dãy ô theo chiều dọc (cùng 1 cột) hoặc chiều ngang (cùng 1 hàng), đặt biệt với công thức cực kì đơn giản. Ở vd2, bạn có thể dùng công thức dài dòng =LARGE((A1, A2, A3, A4, A5), 3) hoặc công thức thu gọn =LARGE(A1:A5, 3) đều cho kết quả 11.

Vd3: Tìm số lớn thứ 3 trong dãy ô từ A1 đến A5, và từ B1 đến B5

Tìm số lớn thứ 3 trong dãy ô liên tiếp ở 2 cột
Tìm số lớn thứ 3 trong dãy ô liên tiếp ở 2 cột

Hàm LARGE trong excel vô cùng linh động trong việc truyền đối số. ở yêu cầu vd3 bạn có thể lập công thức dài dòng =LARGE((A1,A2,A3,A4, A5, B1,B2,B3,B4,B5), 3), ngắn gọn =LARGE((A1:A5, B1:B5), 3), =hoặc siêu gọn =LARGE(A1:B5,3) đều cho kết quả là 15.

 • Vd4: Tổng điểm thi cao thứ 2 là bao nhiêu?
Ví dụ tìm tổng điểm thi cao thứ 2

Để tìm tổng điểm cao thứ 2 bạn thực hiện qua 2 bước:

 • Bước 1: Tính tổng điểm thi hai môn Văn và Toán.
 • Bước 2: Tìm tổng điểm cao thứ 2.

Một số lưu ý về đối số của hàm LARGE trong excel

 • Đối số có thể là số, mảng hoặc tham chiếu(ô) có chứa số.
 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được dùng. Các ô trống, giá trị logic hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
 • Nếu các đối số k vượt quá số lượng phần tử trong mảng, thì hàm LARGE sẽ báo lỗi. Ví dụ: {1, 2, 3} thì có 3 phần tử.
 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ gây ra lỗi.

Ngoài ra, Nếu bạn có điều kiện thì nên trang bị các máy tính có cấu hình tương đối mạnh để thao tác nhanh, hỗ trợ cho học tập và làm việc hiệu quả nhất. Sau đây là một số dòng laptop phù hợp cho dân văn phòng bạn có thể tham khảo:

Trên đây là bài hướng dẫn về hàm LARGE trong excel 2016. Hi vọng sẽ hữu ích cho bạn trong công việc và cuộc sống.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm: