Previous slide
Next slide

【Hướng Dẫn】Hàm MAX trong excel 2016

Để tìm số lớn nhất từ một dãy số thì hàm MAX trong excel thường được sử dụng nhất cho học tập và công việc.

Hôm nay Tin Học Văn Phòng sẽ cùng bạn tìm hiểu rõ hơn về cách dùng của hàm MAX trong excel qua bài viết sau:

Hướng dẫn chi tiết cách dùng và áp dụng hàm MAX trong excel.
hàm MAX trong excel

Mục đích

Tìm giá trị lớn nhất từ một tập giá trị hay dãy số.

Giá trị trả về

Trả về giá trị lớn nhất trong tập giá trị.

Cú pháp

= MAX([number1], [number2],…)

Trong đó:

 • [number1] (bắt buộc): Là giá trị số, phép tính trả về giá trị số hay 1 ô chứa giá trị số.
 • [number2]..[number255] (tùy chọn): Là giá trị số tương tự [number1] nhưng đây là đối số tùy chọn (bạn có thể truyền hoặc không truyền). Hàm MAX trong excel có tối đa là 255 đối số, công thức tổng quát =MAX([number1]…[number255])

Một số ví dụ về hàm MAX trong excel 2016

 • Vd1: Tìm số lớn nhất trong dãy số 1, 20, 9, 10, 22, 99
Ví dụ tìm số lớn nhất trong dãy số
Ví dụ tìm số lớn nhất trong dãy số

Hàm MAX trả về giá trị 99 là số lớn nhất trong dãy số.

 • Vd2: Tìm số lớn nhất trong dãy ô từ A1 đến A5.
Tìm số lớn nhất trong dãy các hàng (row) liên tiếp.
Tìm số lớn nhất trong dãy các hàng (row) liên tiếp.

Hàm MAX trong excel có thể dễ dàng tìm thấy số lớn nhất trong dãy ô theo chiều dọc (cùng 1 cột) hoặc chiều ngang (cùng 1 hàng), đặt biệt với công thức cực kì đơn giản. Ở vd2, bạn có thể dùng công thức dài dòng =MAX(A1, A2, A3, A4, A5) hoặc công thức thu gọn =MAX(A1:A5) đều cho kết quả 35.

 • Vd3: Tìm số lớn nhất trong dãy ô từ A1 đến A5, B1 đến B5, so với 30
Tìm số lớn nhất trong một tập các ô so với 1 giá trị số
Tìm số lớn nhất trong một tập các ô so với 1 giá trị số

Hàm MAX trong excel vô cùng linh động trong việc truyền đối số. ở yêu cầu vd3 bạn có thể lập công thức dài dòng =MAX(A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4,B5,30), ngắn gọn =MAX(A1:A5,B1:B5,30), =hoặc siêu gọn =MAX(A1:B5,30) đều cho kết quả là 35.

 • Vd4: Tổng điểm thi cao nhất là bao nhiêu?
Tìm tổng điểm thi cao nhất

Để tìm tổng điểm cao nhất bạn thực hiện qua 2 bước:

 • Bước 1: Tính tổng điểm thi hai môn Văn và Toán.
 • Bước 2: Tìm tổng điểm cao nhất.

Một số lưu ý về đối số của hàm MAX trong excel

 • Đối số có thể là số, mảng hoặc tham chiếu(ô) có chứa số.
 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được dùng. Các ô trống, giá trị logic hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
 • Nếu các đối số không chứa số, hàm MAX trả về 0 (không).
 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ gây ra lỗi.

Ngoài ra, Nếu bạn có điều kiện thì nên trang bị các máy tính có cấu hình tương đối mạnh để thao tác nhanh, hỗ trợ cho học tập và làm việc hiệu quả nhất. Sau đây là một số dòng laptop phù hợp cho dân văn phòng bạn có thể tham khảo:

Trên đây là bài hướng dẫn về hàm MAX trong excel 2016. Hi vọng sẽ hữu ích cho bạn trong công việc và cuộc sống.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm: