Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong Excel

Trong bài viết này, Thế Giới Tin Học sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm SUM trong Excel thông qua từng ví dụ cụ thể. Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu nhé.

Hàm sum trong excel
Hàm sum trong excel

1. Tóm tắt

Hàm SUM sẽ trả về giá trị tổng của những giá trị được cung cấp.

2. Cú pháp của hàm SUM

=SUM(giá trị 1[,giá trị 2],…)
// giá trị 1: giá trị đầu tiên được cộng
// giá trị 2: giá trị thứ 2 sẽ được cộng vào (tùy chọn)

3. Ví dụ

Ví dụ trong hình ở đầu bài viết, giá trị của ô F10 sẽ là:

=SUM(F6:F8)
// Trả về giá trị 600

Hoặc có thể dùng cú pháp như phía dưới:

=SUM(F6,F7,F8)
// Trả về giá trị 600

4. Lưu ý

  • Hàm SUM sẽ tự động bỏ qua những ô trống hoặc những ô chứa chữ số.
  • Nếu giá trị truyền vào hàm bị lỗi, thì sẽ trả về giá trị lỗi.
  • Có thể chứa tối đa 255 giá trị truyền vào.

Xem thêm:

Học nhanh hàm VLOOKUP trong Excel 

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong Excel

Sử dụng hàm SUM để tính tổng các số trong một phạm vi