hàm istext trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISTEXT trong Excel

Hàm ISTEXT trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra giá trị ô có phải dạng TEXT hay không. Hàm luôn trả về kết quả TRUE nếu ô là TEXT, ngược lại trả về FALSE nếu ô không phải TEXT. TEXT là chuỗi hay thường gọi là văn bản, tên người… Ví dụ: nếu …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISTEXT trong Excel

hàm isnontext trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel

Hàm ISNONTEXT trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra giá trị ô không phải dạng TEXT hay không. Hàm luôn trả về kết quả TRUE nếu ô không phải là TEXT, ngược lại trả về FALSE nếu ô là TEXT. Hàm này gọi là nghịch đảo của hàm ISTEXT TEXT là chuỗi hay …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel