Hướng dẫn sử dụng hàm ISTEXT trong Excel

Hàm ISTEXT trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra giá trị ô có phải dạng TEXT hay không. Hàm luôn trả về kết quả TRUE nếu ô là TEXT, ngược lại trả về FALSE nếu ô không phải TEXT.

Hướng dẫn sử dụng hàm ISTEXT trong Excel
Hướng dẫn sử dụng hàm ISTEXT trong Excel

TEXT là chuỗi hay thường gọi là văn bản, tên người…

Ví dụ: nếu ô B1 đang có giá trị là “Nguyễn Văn A”,  thì hàm ISTEXT cho ô B1 sẽ trả về kết quả TRUE.

Hàm ISTEXT được sử dụng hữu ích trong rất nhiều trường hợp trong tính toán và có thể dùng kiểm tra giá trị ô trước khi thực hiện các phép tính toán phức tạp, đảm bảo đầu vô luôn hợp lệ.

Hàm ISTEXT dùng nhiều với hàm IF , hàm AND, hàm OR để kiểm tra kết quả trả về.

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm ISTEXT trong Excel là dùng để kiểm tra ô trước khi tính toán.

Giá trị trả về của hàm ISTEXT

Hàm ISTEXT trả về TRUE khi ô đưa vào TEXT. Ngược lại, trả về FALSE khi đầu vào là ô khác TEXT.

Công thức

=ISTEXT(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc): là một ô trong excel hoặc kết quả trả về của một hàm khác.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm ISTEXT trong Excel

Hàm ISTEXT trong excel là một hàm LOGIC.

Hàm ISTEXT luôn luôn trả về một giá trị LOGIC. Một là TRUE, hai là FALSE.

Hàm ISTEXT của một ô rỗng là FALSE. Ngược lại của hàm này excel có cung cấp hàm ISNONTEXT để kiểm tra các ô không phải TEXT. Hoặc bạn có thể kết hợp với hàm NOT để tạo ra hàm ISNONTEXT.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hàm NOT bạn có thể tham khảo thêm ở tại đây.

Hàm ISTEXT có ở hầu hết các phiên bản phổ biến hiện nay, bao gồm của google sheet.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISTEXT trong Excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé.

Hàm not trong excel

Theo bảng tính như trên hình, để kiểm tra ô D5 có phải là TEXT không? chúng ta dùng công thức sau:

=ISTEXT(D5) //Trả về FALSE

Theo như bảng ô D5 đang có giá trị 2 nên hàm ISTEXT trả về FALSE.

Khi sử dụng hàm ISTEXT trong excel để kiểm tra các ô đầu vào, nhằm tiền xử lý cho các điều kiện phức tạp của bạn, để luôn đảm bảo đầy đủ các điều kiện đầu vào, đồng thời ngăn ngừa các lỗi không cần thiết. Có thể nói nếu đầu vào trơn tru thì đầu ra luôn nhẵn bóng tuốt luộc

Tìm hiểu thêm:

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSE. TRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Video hướng dẫn sử dụng hàm istext trong Excel

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm ISTEXT khá đầy đủ, hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISTEXT trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm ISTEXT trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.