Previous slide
Next slide

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel

Hàm ISNONTEXT trong Excel là một hàm dùng để kiểm tra giá trị ô không phải dạng TEXT hay không. Hàm luôn trả về kết quả TRUE nếu ô không phải là TEXT, ngược lại trả về FALSE nếu ô là TEXT. Hàm này gọi là nghịch đảo của hàm ISTEXT

TEXT là chuỗi hay thường gọi là văn bản, tên người…

Ví dụ: nếu ô B1 đang có giá trị là “Nguyễn Văn A”,  thì hàm ISNONTTEXT cho ô B1 sẽ trả về kết quả FALSE.

Hàm ISNONTEXT được sử dụng hữu ích trong rất nhiều trường hợp trong tính toán và có thể dùng kiểm tra giá trị ô trước khi thực hiện các phép tính toán phức tạp, đảm bảo đầu vô luôn hợp lệ.

Hàm ISNONTEXT dùng nhiều với hàm IF , hàm AND, hàm OR để kiểm tra kết quả trả về.

Mục đích

Mục đích của việc sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel là dùng để kiểm tra ô trước khi tính toán.

Giá trị trả về của hàm ISNONTEXT

Hàm ISNONTEXT trả về TRUE khi ô đưa vào khác TEXT. Ngược lại, trả về FALSE khi đầu vào ô là TEXT.

Công thức

=ISNONTEXT(value)

Trong đó:

+ value (bắt buộc): là một ô trong excel hoặc kết quả trả về của một hàm khác.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel

Hàm ISNONTEXT trong excel là một hàm LOGIC.

Hàm ISNONTEXT luôn luôn trả về một giá trị LOGIC. Một là TRUE, hai là FALSE.

Hàm ISNONTEXT của một ô rỗng là TRUE. Ngược lại của hàm này excel có cung cấp hàm ISTEXT để kiểm tra các ô là TEXT. Hoặc bạn có thể kết hợp với hàm NOT để tạo ra hàm ISTEXT(rất ít khi sử dụng vì hàm ISTEXT đã được cung cấp sẵn bởi excel).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hàm NOT bạn có thể tham khảo thêm ở tại đây.

Hàm ISNONTEXT trong excel có ở hầu hết các phiên bản phổ biến hiện nay, bao gồm của google sheet.

Ví dụ

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua ví dụ dưới đây nhé.

Hàm not trong excel

Theo bảng tính như trên hình, để kiểm tra ô D5 có phải là TEXT không? chúng ta dùng công thức sau:

=ISNONTEXT(D5) //Trả về TRUE

Theo như bảng ô D5 đang có giá trị 2 nên hàm ISNONTEXT trả về TRUE.

Khi sử dụng hàm ISNONTEXT trong excel để kiểm tra các ô đầu vào, nhằm tiền xử lý cho các điều kiện phức tạp của bạn, để luôn đảm bảo đầy đủ các điều kiện đầu vào, đồng thời ngăn ngừa các lỗi không cần thiết. Có thể nói nếu đầu vào trơn tru thì đầu ra luôn nhẵn bóng tuốt luộc

Tìm hiểu thêm:

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSE. TRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm ISNONTEXT khá đầy đủ, hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm ISNONTEXT trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm ISNONTEXT trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.