hàm ifna trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong Excel

Hàm IFNA trong Excel sẽ kiểm tra xem nếu phép toán chỉ định có bị lỗi #NA hay không. Trong trường hợp nếu phép toán đó trả về lỗi #NA thì hàm IFNA sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉ định. Ngược lại, nếu không có lỗi xảy ra, hàm IFNA sẽ trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong Excel

hàm ifs trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFS trong Excel

Hàm IFS trong Excel là một hàm mới xuất hiện từ phiên bản Excel 2019 và Office 365. Hàm IFS sẽ tiến hành lần lượt kiểm tra từng điều kiện được chỉ định, và nếu có bất kỳ một điều kiện nào thỏa mãn, thì giá trị tương ứng của điều kiện đó được trả …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IFS trong Excel

hàm iferror trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hàm IFERROR trong Excel sẽ trả về kết quả do chúng ta chỉnh định nếu công thức xảy ra lỗi. Và ngược lại, hàm IFERROR sẽ trả về kết quả của công thức như bình thường. Mục đích Bắt và xử lý lỗi nếu xảy ra. Công thức =IFERROR(value, value_if_error) Trong đó: + value: giá …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

hàm sumifs trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIFS trong Excel

Hàm SUMIFS trong Excel là hàm dùng để tính tổng của các ô mà các ô đó phải thỏa mãn điều kiện được chỉ định. Hàm SUMIFS trong Excel hỗ trợ các phép toán so sánh như: lớn(>), nhỏ(<), bằng(=)> Ngoài ra, hàm SUMIFS trong Excel còn hỗ trợ các ký tự đại diện như: …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm SUMIFS trong Excel

hàm if

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel

Hàm IF trong Excel khi chạy sẽ kiểm tra điều kiện đưa vào là đúng (TRUE) hay sai (FALSE). Nếu đúng sẽ thực hiện 1 mệnh đề, nếu sai sẽ thực hiện 1 mệnh đề khác. 1. Cú pháp của hàm IF =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])// logical_test: Điều kiện đưa vào để kiểm tra đúng hay …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel