hàm isodd trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hàm ISODD trong Excel sẽ giúp kiểm tra một ô hoặc có kết quả trả về có phải số lẻ không. Trả về TRUE nếu là số lẻ, ngược lại số chẵn sẽ trả về là FALSE Mục đích Mục đích của việc sử dụng hàm ISODD trong Excel là dùng để kiểm tính số chẵn lẻ của một …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel