Phím tắt trong Powerpoint 2010, 2013, 2016

Phím tắt trong Powerpoint giúp bạn thao tác nhanh và chuyên nghiệp hơn. Dưới đây là danh sách các phím Phím tắt trong Powerpoint. Xin lưu ý rằng một số phím tắt này có thể không hoạt động trong tất cả các phiên bản của Microsoft PowerPoint.

Phím tắt trong Powerpoint 2010, 2013, 2016
Phím tắt trong Powerpoint 2010, 2013, 2016

Danh sách phím tắt trong Powerpoint

Phím tắtMô tả Phím tắt trong Powerpoint
EXóa tất dấu bút và dấu công cụ tô sáng mà bạn vẽ khi đang trình chiếu
EscThoát khỏi trình chiếu và quay lại dạng soạn thảo bình thường.
<slide number>+EnterTrong lúc trình chiếu, bạn muốn nhảy đến trang chiếu nào đó. Ví dụ: nếu trình chiếu đang ở trên trang chiếu 8 và bạn muốn nhảy đến slide 9, nhấn phím số 1, rồi phím số 0, sau đó là phím Enter.
Ctrl+A1.) Khi bạn đang đặt con trỏ trong slide: chọn tất cả nội dung trong slide.
2.) Khi bạn đang trên danh sách slide(chưa vào nội dung slide nào cả): chọn tất cả các slide.
3.)Khi đang trình chiếu:thay đổi công cụ bút thành con trỏ bình thường.
Ctrl+BVăn bản được tô đậm.
Ctrl+CSao chép văn bản đã chọn.
Ctrl+DChèn bản sao của trang chiếu đã chọn. Chọn trang chiếu mong muốn trong ngăn hình thu nhỏ ở phía bên trái cửa sổ chương trình PowerPoint, sau đó nhấn phím tắt Ctrl+D.
Ctrl+ECăn chỉnh dòng hoặc văn bản đã chọn vào trung tâm của trang chiếu.
Ctrl+FMở cửa sổ Tìm kiếm.
Ctrl+HTrong dạng xem Trình chiếu, phím tắt này giúp ẩn con trỏ hoặc bất kỳ công cụ được kích hoạt nào, như bút hoặc công cụ tô sáng.
Ctrl+I1.) Trong dạng xem Thông thường, in nghiêng văn bản được tô sáng.
2.) Trong dạng xem Trình chiếu, thay đổi con trỏ bình thường thành công cụ tô sáng. Bấm và giữ nút chuột để sử dụng highlighter trên màn hình.
Ctrl+JCăn chỉnh văn bản đều trên trang chiếu.
Ctrl+KChèn siêu kết nối.
Ctrl+LCăn chỉnh dòng hoặc văn bản đã chọn sang phía bên trái của trang chiếu.
Ctrl+MChèn trang chiếu mới, sau khi trang chiếu đã chọn.
Ctrl+NMở một trang chiếu mới, trong một cửa sổ chương trình PowerPoint khác.
Ctrl+OMở hộp thoại hoặc trang để chọn tệp cần mở.
Ctrl+P1.) Trong dạng xem Thông thường, mở trang In để xem bản xem trước in và in trang chiếu. Giống như Ctrl+Shift+F12.
2.) Trong dạng xem Trình chiếu, hãy thay đổi con trỏ bình thường thành công cụ bút. Nhấp và giữ nút chuột để sử dụng công cụ bút và vẽ trên màn hình.
Ctrl+RCăn chỉnh dòng hoặc văn bản đã chọn ở phía bên phải của trang chiếu.
Ctrl+SLưu .Giống như Shift+F12.
Ctrl+TMở cửa sổ font, để điều chỉnh cỡ phông, kiểu. Giống như Ctrl+Shift+F.
Ctrl+UNhấn mạnh văn bản đã chọn.
Ctrl+VDán.
Ctrl+WĐóng slide đang mở.
Ctrl+XCắt văn bản đã chọn.
Ctrl+YLàm lại hành động cuối cùng được thực hiện.
Ctrl+ZHoàn tác hành động cuối cùng được thực hiện.
Ctrl+]Thay đổi văn bản đã chọn thành chỉ số dưới.
Ctrl+Equal signThay đổi văn bản đã chọn thành chỉ số dưới.
Ctrl+[Giảm cỡ phông của văn bản đã chọn. Giống như Ctrl+Shift+<.
Ctrl+Left arrowDi chuyển con trỏ một từ sang trái.
Ctrl+Right arrowDi chuyển con trỏ một từ sang phải.
Ctrl+Up arrowDi chuyển con trỏ đến đầu dòng hoặc đoạn văn.
Ctrl+Down arrowDi chuyển con trỏ đến cuối đoạn văn.
Ctrl+DelXóa từ ở bên phải con trỏ.
Ctrl+BackspaceXóa từ ở bên trái con trỏ.
Ctrl+EndDi chuyển con trỏ đến cuối trang chiếu.
Ctrl+HomeDi chuyển con trỏ đến đầu trang chiếu.
Ctrl+SpacebarĐặt lại văn bản được tô sáng về cỡ và font mặc định.
Ctrl+F1Hiện hoặc ẩn Ribbon.
Ctrl+F2Mở trang In để xem bản xem trước in và in trang chiếu. Giống như Ctrl+Shift+F12.
Ctrl+Left mouse buttonTrong dạng xem Trình chiếu, hãy kích hoạt con trỏ trỏ laser.
Ctrl+Shift+FMở cửa sổ font, để điều chỉnh cỡ font. Giống như Ctrl+T.
Ctrl+Shift+Plus signThay đổi văn bản đã chọn thành chỉ số trên.
Ctrl+Shift+>Tăng kích thước văn bản đã chọn . Giống như Ctrl+].
Ctrl+Shift+<Giảm kích thước văn bản đã chọn. Giống như Ctrl+[.
Ctrl+Shift+F12Mở trang In để xem bản xem trước in và in trang chiếu. Giống như Ctrl+F2.
Ctrl+Shift+TabChuyển đổi giữa ngăn viền ngoài và ngăn hình thu nhỏ.
F11.) Mở menu trợ giúp. Trừ trường hợp bạn đang trình chiếu
2.) Trong dạng xem Chiếu hình, hãy hiển thị danh sách các lối tắt để sử dụng trong trình chiếu.
F4Lặp lại hành động cuối cùng được thực hiện.
F5Xem trình chiếu cho toàn bộ trang chiếu, bắt đầu từ slide đầu tiên.
Lưu ý: đây là Phím tắt trong Powerpoint hay sử dụng
F7Kiểm tra chính tả và ngữ pháp kiểm tra văn bản hoặc trang chiếu đã chọn.
F12Save as
Shift+F3Thay đổi văn bản đã chọn thành chữ hoa hoặc chữ thường hoặc có chữ in hoa ở đầu mỗi từ. Nếu không chọn văn bản, chỉ có từ đầu tiên sau khi con trỏ được thay đổi.
Shift+F5Xem trình chiếu bắt đầu từ trang chiếu đã chọn.
Lưu ý: đây là Phím tắt trong Powerpoint, bạn dễ nhầm với F5
Shift+F7Chạy kiểm tra Thesaurus trên từ đã chọn.
Shift+F9Hiện hoặc ẩn lưới trên slide trình chiếu.
Shift+F12Giống như Ctrl+S.
Shift+InsertDán. Giống như Ctrl+V.
Shift+Alt+DMở cửa sổ Ngày và Giờ để chèn ngày, giờ hoặc cả hai hiện tại. Giống như Shift+Alt+T.
Phím tắt trong Powerpoint

Bạn cũng có thể sử dụng chuột để thực hiện một số hành động phổ biến. Phần sau đây chứa các ví dụ về lối tắt chuột.

Lối tắt trên chuộtMô tả Phím tắt trong Powerpoint
Click, hold, và dragChọn văn bản và giữ đến điểm bạn kéo và buông.
Double-clickNếu bấm đúp vào một từ, hãy chọn từ hoàn chỉnh.
Triple-clickChọn dòng hoặc đoạn văn bản nơi chuột được bấm ba lần.
Ctrl+Mouse wheelPhóng to vào và ra khỏi slide.
Lối tắt trên chuột – Phím tắt trong Powerpoint
Ghi chú:
Một số Phím tắt trong Powerpoint dưới đây có thể không hoạt động trong PowerPoint 365.

Trên đây là bài viết Phím tắt trong Powerpoint 2010, 2013, 2016.

Xem thêm: