Previous slide
Next slide

【Hướng Dẫn】Cách tạo bảng trong Google Doc

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bảng trong Google Doc. Bảng là một tập hợp các ô được sắp xếp thành các hàng và cột.

Bạn có thể chèn bảng vào file Google Doc để hiển thị dữ liệu có tổ chức ở định dạng bảng. Ví dụ, một danh sách các sản phẩm và giá của từng sản phẩm sẽ dễ đọc hơn khi được hiển thị thành từng hàng trong một bảng.

tạo bảng trong google doc
tạo bảng trong google doc

Tạo bảng trong Google Doc

Để tạo bảng trong Google Doc, các bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Đặt con trỏ chuột ở vị trí mà các bạn muốn chèn bảng vào.
 • Bước 2: Chọn vào mục Chèn trên thanh công cụ.
tạo bảng trong google doc
tạo bảng trong google doc – menu chèn

 • Bước 3: Trong menu hiện ra, các bạn chọn tiếp vào mục Bảng. Khi đó, một lưới các ô sẽ hiện ra, hãy di chuyển chuột lên các ô đó để chọn số lượng hàng và cột của bảng.
tạo bảng trong google doc
tạo bảng trong google doc – chọn số lượng hàng và cột

 • Bước 4: Sau khi có được số lượng hàng và cột theo ý, hãy click chuột trái, và một bảng sẽ xuất hiện ngay tại vị trí của con trỏ chuột mà bạn đặt ở bước 1.

Xoá bảng trong Google Doc

Để xoá bảng trong Google Doc, các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Di chuyển chuột đến bất kỳ vị trí nào của bảng mà bạn muốn xoá.
 • Bước 2: Click chuột phải lên table và chọn vào mục Xoá bảng trong menu hiện ra.
tạo bảng trong google doc
tạo bảng trong google doc – xoá bảng

Thêm, xoá cột trong bảng

Thêm cột

Để thêm cột vào bảng trong Google Doc, các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào nơi bạn muốn chèn cột vào bên trái hoặc bên phải.
 • Bước 2: Nhấp chuột phải để mở menu, sau đó chọn vào mục Chèn cột vào bên trái hoặc Chèn cột vào bên phải để chèn cột vào bên trái hoặc bên phải vị trí con trỏ.
tạo bảng trong google doc
tạo bảng trong google doc – thêm cột

Xoá cột

Để xoá cột ra khỏi bảng trong Google Doc, các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Đặt con trỏ chuột lên ô thuộc cột mà bạn muốn xóa.
 • Bước 2: Nhấp chuột phải, sau đó chọn vào mục Xoá cột để xoá cột đó khỏi bảng.
tạo bảng trong google doc
tạo bảng trong google doc – xoá cột

Thêm, xoá hàng trong bảng

Thêm hàng

Để thêm hàng vào bảng trong Google Doc, các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào nơi bạn muốn chèn hàng ở trên hoặc dưới.
 • Bước 2: Nhấp chuột phải để mở menu, tiếp theo chọn vào mục Chèn hàng bên trên hoặc Chèn hàng bên dưới tuỳ theo mục đích của các bạn để chèn hàng vào bên trên hoặc bên dưới vị trí của con trỏ.
tạo bảng trong google doc
tạo bảng trong google doc – thêm hàng

Xoá hàng

Để xoá hàng khỏi bảng trong Google Doc, các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Đặt con trỏ chuột lên ô thuộc hàng bạn muốn xóa.
 • Bước 2: Tiếp theo, các bạn nhấp chuột phải. Một menu sẽ hiện ra, các bạn hãy chọn vào mục Xoá hàng để xoá hàng đỏ khỏi bảng.
tạo bảng trong google doc
tạo bảng trong google doc – xoá hàng

Bên trên là hướng dẫn các bạn cách tạo bảng trong Google Doc, cũng như cách thêm, xoá hàng và cột trong bảng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

video hướng dẫn cách tạo bảng trong google doc

Xem thêm: