Previous slide
Next slide

Cách khóa tài khoản Facebook 2021

Đôi khi Facebook ảnh hưởng đến việc học tập của bạn và bạn muốn khóa tài khoản facebook của mình. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách tạm khóa Facebook của bạn, cho phép bạn mở lại sau khi cần.

Cách khóa tài khoản Facebook 2021 hay khóa facebook
Cách khóa tài khoản Facebook 2021 hay khóa facebook

Note: Khóa tài khoản của bạn không giống như xóa tài khoản Facebook. Để được trợ giúp về cách xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook của bạn, hãy xem: 5 bước xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn.

Cách Khóa tài khoản Facebook hay khóa Facebook

Bước 1: Đăng nhập đến tài khoản facebook của bạn Facebook.com

Bước 2: Chọn Cài đặt & quyền riêng tư

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư

Bước 3: Chọn Cài đặt

Chọn Cài đặt

Bước 4: Chọn Thông tin của bạn trên Facebook

Chọn Thông tin của bạn trên Facebook

Bước 5: Nhấn vào Vô hiệu hóa và xóa

Nhấn vào Vô hiệu hóa và xóa

Bước 6: Chọn Vô hiệu hóa tài khoản, sau đó nhấn nút Tiếp tục vô hiệu hóa tài khoản.

Chọn vô hiệu hóa tài khoản để khóa tài khoản tài khoản facebook
Chọn vô hiệu khóa tài khoản để khóa tài khoản facebook

Bước 7: Xác nhận mật khẩu và hoàn thành

Ghi chú: Nếu bạn chọn hộp bên cạnh Chọn không tham gia E-mail, bạn sẽ không còn hiển thị với bạn bè trên Facebook nữa. Hơn nữa, bạn không thể nhận lời mời, được gắn thẻ trong ảnh hoặc được yêu cầu tham gia nhóm.

Trên đây là bài viết hướng dẫn Cách khóa tài khoản Facebook 2021, hỗ trợ xin liên hệ Tin Học Văn Phòng

Xem thêm: