Previous slide
Next slide

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ YouTube

Để thay đổi ngôn ngữ YouTube, có một số tùy chọn. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ trang web YouTube mặc định hoặc có thể thay đổi ngôn ngữ tải lên video của mình. Để tiếp tục, hãy chọn tùy chọn bạn đang tìm kiếm bên dưới và làm theo các bước để thay đổi cài đặt.

Các thay đổi ngôn ngữ YouTube

Thay đổi ngôn ngữ YouTube cho trang web

Phần này hướng dẫn bạn cách thay đổi ngôn ngữ mặc định cho kênh YouTube của bạn:

Bước 1: Trên màn hình chính của YouTube, bạn hãy nhấp avartar kênh YouTube của bạn.

Các thay đổi ngôn ngữ YouTube
Các thay đổi ngôn ngữ YouTube

Bước 2: Tiếp theo hãy nhấp vào Ngôn ngữ(Language).

Bước 3: Nhấp chọn vào ngôn ngữ bạn cần thay đổi.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là AM-JKLU2sbFiI9gKFtUD6iiDPp1s3xkIeN0qcqnsa-cajDra9uLIVxJK1ibuK3RclRWIZXTkBZB-y1uIz54GYOrf3tjQvucjbxjAyaCp5QcG92f9xVvXV2ag-Sv7elHG8oO2ElvopMalG_n7bwyAVDegLXa2=w303-h587-no
Nhấp chọn vào ngôn ngữ bạn cần cài đặt ngôn ngữ youtube

Ghi chú:

Theo mặc định, các video trên YouTube được hiển thị bằng ngôn ngữ của người dùng đã tải chúng lên. Bạn không thể thay đổi ngôn ngữ của video YouTube mà người khác đã tải lên

Thay đổi ngôn ngữ video YouTube trong video

Phần này hướng dẫn bạn cách thay đổi ngôn ngữ của video đã tải lên YouTube của bạn. Để được trợ giúp tải video lên, hãy xem: Xem Cách tải video lên Youtube

  1. Khi bạn tải lên một video, phần cập nhật chi tiết Video.
  2. Bạn cuộn xuống và nhấp vào Tùy chọn Hiện Thêm.
  3. Cuộn xuống ở phần Ngôn ngữ và chứng nhận phụ đề, bạn chọn Ngôn ngữ video
  4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn thiết lập.
  5. Hoàn tất các bước khác cần thiết khác, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  6. Sau đó nhấn vào nút Lưu.

Thay đổi ngôn ngữ youtube cho video bạn đã tải lên

Nếu như bạn cài đặt nhầm ngôn ngữ khi tải video lên lần đầu tiên, bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách chỉnh sửa video đó.

Bước 1: Trên màn hình chính của YouTube, hãy nhấp vào hình ảnh kênh của bạn.
Bước 2: Nhấp vào Kênh của bạn .
Bước 3: Bấm vào Video, sau đó bấm vào video bạn muốn chỉnh sửa.
Bước 4:Tạm dừng video nếu video bắt đầu phát. Bên dưới màn hình video, hãy nhấp vào Chỉnh sửa video.
Bước 5:Trên màn hình Chi tiết video, cuộn xuống và nhấp vào Hiện thêm.
Bước 6:Cuộn xuống và bên dưới Ngôn ngữ, phụ đề và chú thích chi tiết (CC), bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Ngôn ngữ video.
Bước 7: Chọn ngôn ngữ
Bước 8: Hãy nhấp vào Lưu để cài đặt ngôn ngữ youtube.

Xem thêm: