Previous slide
Next slide

Cách xóa bình luận trên YouTube

Một cách tuyệt vời để xóa bình luận trên YouTube mang tính không xây dựng về video trên kênh Youtube của bạn. Có một cách để chỉnh sửa hoặc xóa nhận xét bạn đã để lại trên video. Các bước dưới đây hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Cách xóa bình luận trên YouTube
Cách xóa bình luận trên YouTube

Xóa các bình luận trên kênh Youtube của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
  2. Tìm nhận xét bạn muốn xóa.
  3. Ở bên phải nội dung nhận xét, nhấp vào menu .
  4. Chọn Loại bỏ để xóa bình luận trên YouTube
Chọn Loại bỏ để xóa bình luận trên YouTube

Nếu như có quá nhiều bình luận tiêu cực, mà bạn không thể xóa kịp, bạn có thể vào chỉnh sửa Video, trong phần Bình luận và thông tin xếp hạng chọn “Giữ các bình luận có khả năng không phù hợp để xem xét” hoặc “Giữ tất cả các bình luận để xem xét ” và cuối cùng bạn có thể tắt bình luận trên Youtube

Cách xóa bình luận bạn đã đăng

  1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
  2. Tìm nhận xét bạn muốn xóa.
  3. Ở bên phải nhận xét của bạn, nhấp vào menu .
  4. Chọn Chỉnh sửa nếu bạn muốn thay đổi nhận xét. Chọn Xóa nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn nhận xét
Cách sửa, xóa bình luận trên YouTube

Làm cách nào để xóa bình luận trên kênh YouTube của người khác?

Bạn không thể xóa bình luận trên YouTube của người khác, bạn chỉ có thể xóa bình luận của người khác trên kênh Youtube của bạn đang quản lý hoặc bình luận bạn đã nhận xét.

Nếu một người dùng YouTube đang lạm dụng hoặc sử dụng nội dung bình luận không phù hợp, lựa chọn duy nhất của bạn là gửi report đến YouTube

Xem thêm: