Previous slide
Next slide

Cách đổi mật khẩu Facebook 2021

Bạn nên thay đổi mật khẩu Facebook của bạn sau ít nhất 3-6 tháng; để tài khoản của bạn bảo mật hơn. Bài viết sau chúng tôi xin hướng dẫn các bước thể thay đổi mật khẩu trên facebook.

Thay đổi mật khẩu Facebook của bạn

Bước 1: Đăng nhập tài khoản facebook.com

Bước 2: Vào Cài đặt và quyền riêng tư -> Cài đặt

Bước 3: Chọn Bảo mật và đăng nhập ở phía bên trái màn hình

Bước 4: Tiếp theo bên màn hình Bảo mật và đăng nhập ở phần Đăng nhập chọn ở phần Đổi mật khẩu chọn nút Chỉnh sửa

Bước 5: Bạn nhập vào mật khẩu hiện tại, sau đó nhập Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu

Form đổi mật khẩu facebook
Form đổi mật khẩu facebook

Bước 6: Nhấn Lưu thay đổi, xác nhận rằng bạn nhận được thông báo đổi mật khẩu thành công từ facebook

Vậy là bạn đã thay đổi mật khẩu thành công.

Xem thêm: