Hướng dẫn cách in Powerpoint 2010, 2013, 2016

Hôm nay Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn cách in Powerpoint, bạn có thể in 1 slide, 2 slide, 4 hoặc 6 slide trên một trang. Vui lòng xem hướng dẫn bên dưới nhé.

Hướng dẫn cách in Powerpoint 2010, 2013, 2016
Hướng dẫn cách in Powerpoint 2010, 2013, 2016

Lưu ý: Hướng dẫn này dành cho Powerpoint 2010, 2013, 2016, 2019 và các phiên bản cao hơn

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bạn có thể đọc lướt qua là có thể in được Powerpoint từ 1 slide đến 9 slide trên một trang A4. Các bước như sau:

 • Bước 1: Nhấn phím tắt Ctrl + P
 • Bước 2: Bạn chọn vào “Full Page Slides”
 • Bước 3: Ở phần Handouts bạn có thể chọn số slide mà bạn cần in trên một trang
 • Bước 4: Nhấn vào biểu tượng Print để in Powerpoint

Lưu ý: Ở bước 2, nếu bạn để mặc “Full Page Slides”, điều này sẽ in full 1 slide trên một trang .

Cách in powerpoint 1 slide trên một trang

Bước 1: Từ Ribbon menu bạn chọn File

Cách in powerpoint 2 slide - chọn File
Cách in powerpoint 1 slide – chọn File

Tip:

 • Bạn có thể nhấn phím “Alt + F” thay vì chọn File
 • Bạn có thể bỏ qua bước 1,2 bằng cách nhấn luôn phím tắt “Ctrl + P” và đến luôn bước 3

Bước 2: Chọn Print

Bạn có thể nhấn phím tắt “Alt + F + P”

Cách in powerpoint 1 slide - Chọn Print
Cách in powerpoint 1 slide – Chọn Print

Bước 3: Chọn vào “Full Page Slides”

Bạn chọn “Full Page Slides” trong phần Settings

Cách in powerpoint 1 slide - Chọn "Full Page Slides"
Cách in powerpoint 1 slide – Chọn “Full Page Slides”

Bước 4: Chọn “1 slide”

Một danh sách hiện ra như hình bên dưới, trong phần Handouts, bạn chọn “1 Slide”

Cách in powerpoint 1 slide - Chọn chọn "1 Slide"
Cách in powerpoint 1 slide – Chọn chọn “1 Slide”

Bước 4: Chọn nút Print

Cuối cùng bạn chọn nút Print để in Powerpoint 1 slide trên 1 trang

Cách in powerpoint 2 slide trên một trang

Bước 1: Từ Ribbon menu bạn chọn File

in powerpoint 2 slide trên một trang - chọn File
in powerpoint 2 slide trên một trang – chọn File

Tip:

 • Bạn có thể nhấn phím “Alt + F” thay vì chọn File
 • Bạn có thể bỏ qua bước 1,2 bằng cách nhấn luôn phím tắt “Ctrl + P” và đến luôn bước 3

Bước 2: Chọn Print

Bạn có thể nhấn phím tắt “Alt + F + P”

Bước 3: Chọn vào “Full Page Slides”

Bạn chọn “Full Page Slides” trong phần Settings

Bước 4: Chọn “2 slides”

Một danh sách hiện ra như hình bên dưới, trong phần Handouts, bạn chọn “2 Slides”

in powerpoint 2 slide trên một trang - chọn "2 slides"
in powerpoint 2 slide trên một trang – chọn “2 slides”

Bước 5: Chọn nút Print

Cuối cùng bạn chọn nút Print để in Powerpoint 2 slide trên 1 trang

in powerpoint 2 slide trên một trang - chọn Print
in powerpoint 2 slide trên một trang – chọn Print

Cách in powerpoint 4 slides trên một trang

Bước 1: Từ Ribbon menu bạn chọn File

in powerpoint 4 slide trên một trang - chọn File
in powerpoint 4 slide trên một trang – chọn File

Tip:

 • Bạn có thể nhấn phím “Alt + F” thay vì chọn File
 • Bạn có thể bỏ qua bước 1,2 bằng cách nhấn luôn phím tắt “Ctrl + P” và đến luôn bước 3

Bước 2: Chọn Print

Bạn có thể nhấn phím tắt “Alt + F + P”

Bước 3: Chọn vào “Full Page Slides”

Bạn chọn “Full Page Slides” trong phần Settings

Bước 4: Chọn “4 slides”

Một danh sách hiện ra như hình bên dưới, trong phần Handouts, bạn chọn “4 Slide”

in powerpoint 4 slide trên một trang - Chọn "4 slides"
in powerpoint 4 slide trên một trang – Chọn “4 slides”

Bước 4: Chọn nút Print

Cuối cùng bạn chọn nút Print để in Powerpoint 1 slide trên 1 trang

in powerpoint 4 slide trên một trang - Chọn Print
in powerpoint 4 slide trên một trang – Chọn Print

Cách in powerpoint 6 slide trên một trang

Bước 1: Từ Ribbon menu bạn chọn File

in powerpoint 6 slide trên một trang - Chọn File
in powerpoint 6 slide trên một trang – Chọn File

Tip:

 • Bạn có thể nhấn phím “Alt + F” thay vì chọn File
 • Bạn có thể bỏ qua bước 1,2 bằng cách nhấn luôn phím tắt “Ctrl + P” và đến luôn bước 3

Bước 2: Chọn Print

Bạn có thể nhấn phím tắt “Alt + F + P”

Bước 3: Chọn vào “Full Page Slides”

Bạn chọn “Full Page Slides” trong phần Settings

Bước 4: Chọn “6 slide

Một danh sách hiện ra như hình bên dưới, trong phần Handouts, bạn chọn “6 Slide Horizotal”

in powerpoint 6 slide trên một trang - Chọn 6 Slide Horizotal
in powerpoint 6 slide trên một trang – Chọn “6 Slide Horizotal”

Chú ý:

 • “6 Slide Horizotal”: Thứ tự slide in ra được sắp xếp từ trái sang phải
 • “6 Slide Vertical”: Thứ tự slide in ra được sắp xếp từ trên xuống dưới

Bước 4: Chọn nút Print

Cuối cùng bạn chọn nút Print để in Powerpoint 6 slide trên 1 trang

in powerpoint 6 slide trên một trang - Chọn Print
in powerpoint 6 slide trên một trang – Chọn Print

Cách in powerpoint 9 slide trên một trang

Cách in 9 slide trên một trang cũng giống như in 6 slide trên một trang.

Trên đây là bài viết Hướng dẫn cách in Powerpoint.

Xem thêm: