Hướng dẫn cách chèn hình nền vào Powerpoint

Bạn muốn chèn hình nền vào Powerpoint chỉ một slide hoặc tất cả slide. Bài viết này Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn bạn các cách và cũng như các bước để chèn hình nền vào Powerpoint chi tiết bằng hình ảnh.

Hướng dẫn cách chèn hình nền vào Powerpoint
Hướng dẫn cách chèn hình nền vào Powerpoint

Lưu ý: hướng dẫn này dành cho Powerpoint 2010, 2013, 2016, 2019, office 365 và các phiên bản cao hơn.

Chèn hình nền vào Powerpoint từ một file ảnh

Powerpoint cho phép bạn chèn một file ảnh để làm hình nền cho slide trình chiếu, bạn có thể chèn một file ảnh có sẵn trong máy tính của bạn hoặc chèn ảnh từ internet. Dưới đây là 2 cách chèn ảnh vào Powerpoint từ file ảnh.

Chèn từ ảnh có sẵn trên máy tính

Bước 1: Chọn slide mà bạn muốn chèn hình nền

Đầu tiên bạn xác định slide mà bạn sẽ chèn ảnh vào

Chọn slide - chèn hình nền vào Powerpoint
Chọn slide – chèn hình nền vào Powerpoint

Bước 2: Chọn Design

Từ Ribbon menu bạn chọn Design(thiết kế)

Chọn Design - chèn hình nền Powerpoint
Chọn Design – chèn hình nền vào Powerpoint
Mẹo: bạn có thể bấm chuột phải vào slide và chọn "Format Background"

Bước 3: Chọn “Format Background “

Sau khi chọn Design bạn nhìn phía bên phải màn hình, trong giao diện trình soạn thảo trình chiếu Powerpoint, bạn chọn “Format Background”

Chọn "Format Background " - chèn hình nền Powerpoint
Chọn “Format Background “ – chèn hình nền vào Powerpoint

Bước 4: Chọn “Picture or texture fill”.

Chọn "Picture or texture fill"
Chọn “Picture or texture fill”

Bước 5: Chọn File

Chọn File

Bước 6: Chọn ảnh từ máy tính để chèn hình nền Powerpoint.

Một hộp thoại “Insert Picture” hiện ra, bạn chọn một ảnh cần chèn làm nền cho slide Powerpoint và sau đó chọn “Insert”

Chọn ảnh từ máy tính để chèn hình nền Powerpoint
Chọn ảnh từ máy tính để chèn hình nền Powerpoint

Lưu ý:

Sau khi chèn ảnh nền cho Powerpoint thành công, bạn có thể :

  • Chọn “Apply to All”: để chèn hình nền Powerpoint cho tất cả các slide
  • Chọn “Reset Background”: để bỏ nền
Kết quả chèn nền từ file ảnh có sẵn trên máy tính
Kết quả chèn nền từ file ảnh có sẵn trên máy tính

Chèn ảnh online

Chèn ảnh online vào Powerpoint các bước thực hiện gần giống với chèn ảnh có sẵn trên máy tính, bạn chú ý ở bước thứ 5, thay vì chọn File để chọn ảnh từ máy tính bạn chọn Online để lấy ảnh từ internet để chèn vào Powerpoint.

Bước 1: Chọn slide mà bạn muốn chèn hình nền

Bước 2: Chọn Design

Bước 3: Chọn “Format Background “

Mẹo: bạn có thể bấm chuột phải vào slide và chọn "Format Background"

Bước 4: Chọn “Picture or texture fill”.

Bước 5: Chọn Online

Bạn chọn Online để mở hộp thoại tìm kiếm ảnh từ internet

Chọn Online
Chọn Online

Bước 6: Tìm ảnh cần chèn

Trong ô tìm kiềm “Bing Image Search” bạn nhập vào từ khóa của ảnh cần chèn, ví dụ bạn nhập “anh dep”, sau đó nhấn Enter.

Tìm ảnh cần chèn
Tìm ảnh cần chèn

Bước 7: Chọn ảnh để chèn

Trong danh sách ảnh hiển thị như bên dưới, bạn chọn một ảnh cần chèn và sau đó nhấn Insert(chèn) để chèn ảnh vào slide Powerpoint

 Chọn ảnh để chèn
Chọn ảnh để chèn

Chèn hình nền vào Powerpoint từ các mẫu có sẵn

Bước 1: Chọn slide mà bạn muốn chèn hình nền

Bước 2: Chọn Design

Bước 3: Chọn “Format Background “

Mẹo: bạn có thể bấm chuột phải vào slide và chọn "Format Background"

Bước 4: Chọn “Patten fill”

Chọn "Patten fill" - chèn nền từ các mẫu có sẵn
Chọn “Patten fill” – chèn nền từ các mẫu có sẵn

Bước 5: Chọn một mẫu nền có sẵn.

Trong Pattern gồm một sanh sách các mẫu nền có sẵn, bạn có thể lựu chọn nền phù hợp với slide trình chiếu của mình.

Chọn một mẫu nền có sẵn.
Chọn một mẫu nền có sẵn

Lưu ý:

Sau khi chèn ảnh nền cho Powerpoint thành công, bạn có thể :

  • Chọn Background hoặc Foreground để đổi lại màu nền
  • Chọn “Apply to All”: để chèn hình nền Powerpoint cho tất cả các slide
  • Chọn “Reset Background”: để bỏ nền

Ngoài các cách trên đây bạn có thể chèn nền vào Powerpoint bằng cách sử dụng “Gradient Fill” hoặc “Solid Fill”.

Trên đây là bài viết Hướng dẫn cách chèn hình nền vào Powerpoint

Xem thêm: