Previous slide
Next slide

Hướng dẫn sử dụng hàm TIMEVALUE dễ số 1 trong excel

Hàm TIMEVALUE dùng để chuyển đổi thời gian dạng văn bản (text) sang số sê-ri mà Excel công nhận là thời gian.

Mục đích

Chuyển đổi thời gian dạng text sang dạng thời gian của Excel. Hàm TIMEVALUE thường dùng trong các phép tính toán và chuyển đổi thời gian.

Công thức

TIMEVALUE(time_text)

Trong đó:

time_text(bắt buộc) là thời gian dạng văn bản(text). Ví dụ: “6:00 AM”, “18:30 PM”,…

Ví dụ:

 • Thời gian dạng văn bản được chuyển đổi chính xác qua dạng excel
 • Thời gian dạng AM và PM sẽ cách nhau rất xa
  • “06:30 AM” sẽ cho kết quả là 0.27
  • “06:30 PM” sẽ cho kết quả là 0.77
 • Thời gian dạng đầy đủ giờ phút giây vẫn được chấp nhận như “10:30:00” cho kết quả là 0.4375
 • Thời gian dạng đầy đủ ngày giờ vẫn được hàm TIMEVALUE chấp nhận nhưng ngày tháng sẽ được bỏ qua như ví dụ “1/1/2020 8:30:20 AM” = “8:30:20 AM” cho kết quả 0.354.
 • Tải ví dụ về thực hành
Ví dụ 1 cho hàm timevalue
Ví dụ 1 cho hàm timevalue
 • Dùng hàm TIMEVALUE được sử dụng mặc định trong các hàm thời gian khác
  • HOUR
  • MINUTE
  • SECOND
 • HOUR, MINUTE, SECOND sẽ mặc định chuyển thời gian dạng văn bản thành thời gian serial, sau đó trích lấy giá trị từ kiểu dữ liệu serial.
 • Tải ví dụ về
ví dụ 2 sử dụng hàm timevalue trong các hàm thời gian
ví dụ 2 sử dụng hàm timevalue trong các hàm thời gian

Một số lưu ý khi sử dụng hàm TIMEVALUE trong excel

 • Hàm TIMEVALUE là hàm chuyển thời gian dạng văn bản thành thời gian dạng số serial.
 • Đối số truyền vào là văn bản.
 • Hàm TIMEVALUE cho giá trị lỗi sẽ trả về lỗi.
 • Hàm TIMEVALUE cho giá trị không phải thời gian dạng văn bản sẽ báo lỗi #VALUE.
 • Được hỗ trợ từ phiên bản excel 2003 trở về sau.

Tìm hiểu thêm

Giá trị ngày trong excel được lưu ở dạng số sê-ri, 01/01/1900 được đánh số sê-ri là 1 và các ngày tiếp theo sẽ được tính dựa trên mốc 1900.

 • Ngày 2 tháng 1 năm 1900: có số sê ri ngày 02/01/1900 = số sê ri của 01/01/1900 + số ngày trải qua(1 ngày) = 2.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 1901 có số sê-ri là 367. Nghĩa là đã trải qua 367 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 1900.
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2000 có số sê-ri là 36520.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm DATEVALUE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOW trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR dễ số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MINUTE dễ số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SECOND số 1 trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAYS trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm TIMEVALUE khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm TIMEVALUE trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm TIMEVALUE trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.