[Serial] Tổng hợp công thức Excel cơ bản – Đếm số ô giữa 2 ngày

Để đếm số lượng ô mà những ô đó có chứa ngày nằm giữa 2 ngày được chỉ định, ta có thể áp dụng hàm COUNTIFShàm DATE như trong bài viết này.

Nội dung bài viết

Công thức tổng quát

=COUNTIFS(range,”>=”&date1,range,”<=”&date2)

Ví dụ

Cho bảng tính như hình bên dưới:

công thức excel - đếm số ô giữa 2 ngày - ví dụ 1

Theo bảng tính trên, chúng ta sẽ đếm số lượng người theo năm sinh. Ví dụ, năm 2000 sẽ có bao nhiêu người. Để là điều này, trước tiên chúng ta phải kiểm tra xem năm sinh của người đó có phải năm 2000 hay không.

Có nhiều cách để thực hiện, nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ dùng hàm COUNTIFShàm DATE kết hợp với nhau để làm. Bằng cách so sánh ngày tháng năm sinh của người đó với ngày đầu năm (1 tháng 1) và ngày cuối năm (31 tháng 12) của năm 2000 là được.

Chúng ta có công thức tính như sau:

=COUNTIFS(C5:C9,”>=”&DATE(B14,1,1),C5:C9,”<=”&DATE(B14,12,31))

Giải thích:

+ C5:C9 – là range chứa giá trị cần đếm.

+ DATE(B14,1,1) – chúng ta sẽ tạo giá trị ngày đầu tiên (ngày 1, tháng 1) của năm ở ô B14 (1999). Kết quả sẽ là ngày 01/01/1999. Nếu chưa biết sử dụng hàm DATE như thế nào, bạn có thể xem bài viết về cách sử dụng tại đây.

+ DATE(B14,12,31) – chúng ta sẽ tạo giá trị ngày cuối (ngày 31, tháng 12) của năm ở ô B14 (1999). Kết quả sẽ là ngày 31/12/1999. 

Chúng ta có thể hiểu bằng lời công thức trên như sau: Hãy đếm số ô trong dãy C5:C9 mà có giá trị lớn hơn hoặc bằng ngày 1 tháng 1 và nhỏ hơn ngày 31 tháng 12 của năm trong ô B14 (1999).

Lưu ý: các phép toán so sánh “>=” và  “<=” phải được để trong dấy nháy kép “”.

Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm COUNTIFS và hàm DATE trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ comment trực tiếp bên dưới bài viết này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.

Xem thêm: