【Hướng Dẫn】Công thức tính tuổi trong Excel 2019, 2016, 2013,…

Sử dụng kết hợp các hàm Excel và ngày sinh, bạn có thể dễ dàng tạo thành công thức tính tuổi trong Excel. Bạn có thể tính tuổi cho đến ngày hiện tại hoặc giữa khoảng thời gian cụ thể.

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn công thức tính tuổi trong Excel thông qua từng ví dụ.

công thức tính tuổi trong excel
công thức tính tuổi trong excel

Công thức tính tuổi trong Excel

Để tính tuổi theo ngày tháng năm sinh, các bạn có thể sử dụng hàm DATEDIF cùng với hàm TODAY.

=DATEDIF(ngày_tháng_năm_sinh,TODAY(),"y")

Giải thích:

Hàm DATEDIF sẽ trả về khoảng thời gian giữa ngày_tháng_năm_sinh mà chúng ta nhập vào với ngày hiện tại được lấy từ hàm TODAY.

Các bạn có thể chỉ định một thời gian cụ thể nào đó thay cho hàm TODAY. Tuy nhiên, ở đây chúng ta dùng TODAY là để cho công thức tính tuổi vẫn đúng trong tương lai.

Các bạn có thể tùy chọn một đơn vị thời gian mà hàm DATEDIF sẽ trả về, ví dụ như ngày (“d”), tháng (“m”), năm (“y”),… Trong bài viết này, do dùng hàm DATEDIF để tính tuổi, nên chúng ta sẽ chọn đơn vị trả về là năm (“y”).

Ví dụ sử dụng công thức tính tuổi trong Excel

Với công thức tính tuổi trong Excel đơn giản trên, các bạn có thể áp dụng vào một số trường hợp cụ thể sau.

Tính tuổi hiện tại

Cho ví dụ như hình dưới để áp dụng công thức tính tuổi trong Excel:

  • Cột C chứa ngày tháng năm sinh.
  • Yêu cầu: hãy tính tuổi từ các giá trị của cột C và điền vào cột D.
công thức tính tuổi trong excel
công thức tính tuổi trong excel

Với ví dụ trên, thì công thức đúng để tính tuổi cho ô D5 sẽ là:

=DATEDIF(C5,TODAY(),"y")

Giải thích:

Do giá trị của ô C5 là 8/14/1990, hàm TODAY trả về ngày hiện tại là 8/18/2021 (ngày viết bài hướng dẫn này), nên bạn có thể viết lại công thức trên như sau:

=DATEDIF("8/14/1990","8/14/2021","y") // kết quả 31

Theo công thức trên, hàm DATEDIF sẽ trả về khoảng thời gian giữa 2 ngày 8/14/19908/14/2021 theo đơn vị là năm, nên giá trị trả về sẽ là 31 năm.

Nếu các bạn muốn giá trị trả về là tháng, thì hãy thay “y” trong công thức thành “m”, khi đó kết quả trả về sẽ là 372 tháng.

=DATEDIF(C5,TODAY(),"m") // kết quả 372

Tính tuổi vào một ngày cụ thể

Để tính tuổi vào một ngày cụ thể, hãy thay thế hàm TODAY bằng ngày mà bạn muốn tính tuổi.

Để tránh phát sinh các lỗi về ngày tháng khi nhập ngày trong công thức, một cách an toàn là sử dụng hàm DATE.

Cùng ví dụ trên: để tính tuổi vào ngày 1 tháng 1 năm 2031, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

=DATEDIF(C5,DATE(2031,1,1),"y") // kết quả 40

Công thức trên sẽ trả về tuổi của Nguyễn Văn A vào ngày 1 tháng 1 năm 2031 là 40 tuổi.

Dựa vào tuổi hiện tại để xác định người lớn hay trẻ em

Từ ngày sinh, để kiểm tra xem hiện tại người đó đã trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) hay còn là trẻ em (nhỏ hơn 18 tuổi), bạn có thể đặt công thức trong hàm IF như sau:

=IF(DATEDIF(C5,TODAY(),"y") < 18, "Trẻ em", "Người lớn")

Theo công thức trên, thì kết quả sẽ trả về là “Người lớn”.

Tính tuổi chính xác đến ngày, tháng, năm

Ở các ví dụ trên, chúng ta chỉ tính tuổi chính xác đến đơn vị năm, tức là trả về người đó 1 tuổi, 2 tuổi, hay 3 tuổi,..

Để tính tuổi của một người đến thời điểm hiện tại chính xác đến ngày, tháng, năm (ví dụ 3 tuổi 2 tháng 1 ngày), thì các bạn sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(C7,TODAY(),"y")&"y "&DATEDIF(C7,TODAY(),"ym")&"m "&DATEDIF(C7,TODAY(),"md")&"d"

Trong đó:

  • DATEDIF(C7,TODAY(),”y”): sẽ trả về năm
  • DATEDIF(C7,TODAY(),”ym”): sẽ trả về tháng
  • DATEDIF(C7,TODAY(),”md”): sẽ trả về ngày

Khi kết hợp 3 công thức trên, chúng ta sẽ được kết quả tuổi chính xác đến đơn vị ngày tháng năm. Và kết quả trả về cuối cùng theo công thức tổng hợp trên sẽ là 32y 11m 29d.

Bên trên là hướng dẫn công thức tính tuổi trong Excel cũng như hướng dẫn sử dụng thông qua ví dụ cụ thể . Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: