Hướng dẫn sử dụng hàm TODAY dễ số 1 trong excel

Hàm TODAY trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Ở chế độ mặc định (General) lúc mới mở excel sau khi chúng ta gõ = TODAY() sẽ cho tự động chuyển thành ngày tháng như bên dưới:

Hàm TODAY() ví dụ 1
Hàm TODAY() ví dụ 1

Sau đó chúng ta chuyển định dạng từ Date => Number ô H5 sẽ chuyển về thành dạng số sê-ri như sau:

Hàm TODAY() hiển thị số sê -ri
TODAY() hiển thị số sê -ri

Mục đích

Dùng để lấy ngày hiện tại, tính năng rất hữu dụng trên excel khi sử dụng tính toán lên lịch như: năm nay bao nhiêu tuổi, còn mấy ngày nữa đến cuộc hẹn, mình đã yêu nhau bao nhiêu ngày … các hình thức như vậy dùng hàm TODAY rất hữu ích và nhanh chóng.

Công thức

= TODAY()

– Trong đó:

+ đây là hàm thời gian không đối số.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm TODAY trong excel

Đây là hàm không đối số và trả về giá trị của ngày tháng năm hiện tại.

Ở chế độ mặc định hàm trả về kiểu ngày tháng năm(Date).

Để lấy giá trị ngày tháng năm và giờ phút giây chúng ta có thể sử dụng hàm NOW.

Hàm này trả về 1 số sê-ri là một số nguyên, nên các phép toán cộng trừ điều dùng được.

Hàm TODAY có thể sử dụng làm đối số các hàm để lấy ngày, tháng, năm.

Hàm được giới thiệu đầu tiên ở phiên bản excel 2003.

Ví dụ

Hàm sẽ trả về ngày hiện tại (ô C17) hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2021.

Chúng ta có thể tính ra 7 ngày nữa sẽ là ngày 24 tháng 3 (ô D17), cũng như cuối tuần trước là ngày 10 tháng 3 (ô E17)

Lấy năm của ngày hiện tại (ô F17), tháng hiện tại (ô G17), ngày hiện tại(ô H17).

Hàm TODAY vd2
Hàm TODAY vd2

Tìm hiểu thêm

Giá trị ngày trong excel được lưu ở dạng số sê-ri, 01/01/1900 được đánh số sê-ri là 1 và các ngày tiếp theo sẽ được tính dựa trên mốc 1900.

  • Ngày 2 tháng 1 năm 1900: có số sê ri ngày 02/01/1900 = số sê ri của 01/01/1900 + số ngày trải qua(1 ngày) = 2.
  • Ngày 1 tháng 1 năm 1901 có số sê-ri là 367. Nghĩa là đã trải qua 367 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 1900.
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2000 có số sê-ri là 36520.

Giá trị LOGIC được biểu thị TRUE hoặc FALSETRUE nếu điều đó là đúng, FALSE nếu điều đó là sai. Thường dùng nhiều trong các biểu thức so sánh:

– Biểu thức 1 > 0 là TRUE

– Biểu thức 1< 0 là FALSE

– Biểu thức 1 = 0 là FALSE

– Hoặc cao hơn là biểu thức LOGIC và hàm LOGIC trong excel.

Tham khảo:

Hướng dẫn sử dụng hàm MINUTE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm HOUR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm DAY trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MONTH trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm YEAR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm NOT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISNUMBER trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISODD trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm ISERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFNA trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm TYPE trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm T trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm N trong excel

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chỉnh sửa video Camtasia trong 1 cú click

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm TODAY khá đầy đủ hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm DAY trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn trao đổi thêm thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn. Ngoài bài viết này các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng hàm TODAY trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft tại đây.