Hướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel sẽ trả về vị trí của một chuỗi ký tự bên trong một chuỗi ký tự, đoạn văn bản khác. Khi không tìm thấy chuỗi ký tự cần tìm, hàm FIND sẽ trả về lỗi #VALUE.

Mục đích

Dùng hàm FIND trong Excel để tìm kiếm vị trí của một chuỗi ký tự trong một chuỗi ký tự khác.

Cú pháp

=FIND(find_text, within_text, [start_num])

Trong đó:

+ find_text (bắt buộc) – chuỗi ký tự cần tìm.

+ within_text (bắt buộc) – chuỗi ký tự, văn bản chứa giá trị cần tìm.

+ start_num (tùy chọn) – vị trí bắt đầu tìm kiếm trong within_text. Giá trị mặc định là 1. 

Lưu ý khi sử dụng hàm FIND trong Excel

Đối số start_num là tùy chọn, có nghĩa là chúng ta có thể chỉ định giá trị hoặc bỏ qua đối số này. Nếu chúng ta bỏ qua đối số này, Excel sẽ lấy giá trị mặc định là 1.

Hàm FIND trong Excel sẽ trả về lỗi #N/A nếu không tìm được giá trị cần tìm.

Không giống như hàm SEARCH, hàm FIND có phân biệt chữ hoa, chữ thường, và không hỗ trợ ký tự đại diện.

Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm FIND trong Excel. Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.

Xem thêm: