Previous slide
Next slide

【Hướng Dẫn】6 Cách sử dụng hàm LEN trong Excel có ví dụ

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm LEN trong Excel để đếm số lượng ký tự, số lượng từ thông qua một số ví dụ cụ thể.

sử dụng hàm len trong excel
sử dụng hàm len trong excel

Hàm LEN trong Excel để làm gì?

Hàm LEN trong Excel được sử dụng khi bạn muốn đếm tổng số ký tự trong một chuỗi được chỉ định. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn biết độ dài của một chuỗi trong một ô.

Hàm LEN trả về số ký tự trong chuỗi được chỉ định.

Cú pháp của hàm LEN trong Excel

Hàm LEN chỉ có một tham số duy nhất với cú pháp như sau:

=LEN(text)

Trong đó:

 • text: là chuỗi văn bản mà bạn muốn đếm số ký tự, hay chiều dài của chúng.

Ví dụ:

 • =LEN (123): sẽ trả về 3 – vì 123 có 3 ký tự.
 • =LEN (“tinhocvanphong.net”): sẽ trả về 18 – vì từ tinhocvanphong.net chứa 18 ký tự. Giống như bất kỳ công thức Excel nào khác, hàm LEN yêu cầu chuỗi văn bản truyền vào phải nằm trong dấu ngoặc kép.
 • =LEN(A1): sẽ trả về số lượng ký tự của chuỗi nằm trong ô A1.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm LEN trong Excel

 • Hàm LEN sẽ trả về một số, đó là chiều dài (hay số lượng ký tự) của tham số được truyền vào.
 • Khoảng trắng cũng được tính như là ký tự. Vì vậy, nếu có khoảng trắng ở đầu, cuối hoặc giữa các từ, thì những khoảng trắng này cũng sẽ được tính là một ký tự và hàm LEN cũng sẽ đếm các khoảng trắng đó.
 • Hàm LEN cũng có thể sử dụng được với số và định dạng của số sẽ không làm thay đổi số lượng ký tự hàm LEN trả về. Ví dụ, nếu số 1000 được định dạng là $1,000 hoặc 1,000.00, thì hàm LEN vẫn sẽ trả về 4.

Ví dụ về cách sử dụng hàm LEN trong Excel

Hàm LENGTH trong Excel rất đơn giản và dễ sử dụng. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm LEN, hãy cùng tìm hiểu thông qua một số ví dụ sau.

Đếm số lượng tất cả các ký tự trong một ô (bao gồm cả khoảng trắng)

Nếu bạn có một ô chứa họ tên ( ví dụ ô A2) và bạn muốn nhanh chóng biết tổng số ký tự trong đó, bạn có thể sử dụng hàm LEN như sau:

=LEN(A2)
sử dụng hàm len trong excel
sử dụng hàm len trong excel – đếm tất cả ký tự

Trong ví dụ trên, ô A2 có tổng cộng 19 ký tự – bao gồm cả khoảng trắng.

Đếm số ký tự trong một ô (không tính khoảng trắng thừa ở đầu, cuối và giữa câu)

Khi làm việc với Excel, đôi khi bạn có thể bắt gặp một số ô ngoài chứa dữ liệu cần thiết, còn chứa các khoảng trắng mà chúng ta không cần đến.

Đôi khi, những khoảng trắng đó mang lại vấn đến lớn mà chúng ta không ngờ đến khi xử lý bằng các hàm Excel. Trong những trường hợp như vậy, nếu bạn sử dụng hàm LEN trên các ô đó, thì nó cũng sẽ đếm luôn số khoảng trắng thừa đó.

Để tránh điều này xảy ra, bạn có thể sử dụng hàm LEN cùng với hàm TRIM bằng công thức sau.

=LEN(TRIM(A2))
sử dụng hàm len trong excel
sử dụng hàm len trong excel – không đếm khoảng trắng thừa

Đếm số ký tự trong một ô (không tính tất cả khoảng trắng)

Nếu bạn muốn loại bỏ tất cả các khoảng trắng trong ô khi đếm, thì có thể dùng công thức sau:

=LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))
sử dụng hàm len trong excel
sử dụng hàm len trong excel – không đếm khoảng trắng

Trong công thức trên, trước tiên, hàm SUBSTITUTE sẽ loại bỏ tất cả các khoảng trắng trong ô, sau đó trả kết quả về cho hàm LEN để đếm số ký tự.

Đếm số ký tự trước một ký tự được chỉ định

Giả sử bạn có một cột chứa các mã sản phẩm, các mã sản phẩm đó được phân thành nhiều nhóm cách nhau bởi dấu gạch ngang (-).

sử dụng hàm len trong excel
sử dụng hàm len trong excel – bảng dữ liệu

Nhóm đầu tiên trước dấu gạch ngang thứ nhất bắt buộc phải chứa 5 ký tự. Vì vậy, các bạn muốn đếm xem có bao nhiêu ký tự trước dấu gạch ngang để phân loại mã sản phẩm nào hợp lệ, mã nào không hợp lệ.

Để thực hiện, các bạn sử dụng công thức sau:

=LEN(LEFT($A2, SEARCH("-", $A2)-1))
sử dụng hàm len trong excel
sử dụng hàm len trong excel – đếm trước

Trong công thức trên:

 • Hàm SEARCH sẽ đi tìm vị trí của dấu gạch ngang đầu tiên.
 • Hàm LEFT sẽ lấy ra những ký tự từ đầu đến trước vị trí của dấu gạch ngang đầu tiên mà hàm SEARCH trả về.
 • Cuối cùng, hàm LEN sẽ đếm số ký tự được trả về từ hàm LEFT.

Đếm số ký tự sau một ký tự được chỉ định

Cho ví dụ tương tự như ví dụ ở trên, nhưng lần này là đếm số lượng ký tự ở sau dấu gạch ngang cuối (-). Để thực hiện, các bạn dùng công thức sau:

=LEN(A2)-FIND("@",SUBSTITUTE(A2,"-","@",LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"-",""))),1)
sử dụng hàm len trong excel
sử dụng hàm len trong excel – đếm sau

Đếm số từ trong câu

Ngoài cách sử dụng như trong các ví dụ trên, bạn cũng có thể sử dụng hàm LEN để đếm số từ trong một ô.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách đếm số khoảng trắng giữa các từ. Nếu bạn biết số khoảng trắng ở giữa các từ, thì bạn có thể lấy số lượng khoảng trắng đó cộng thêm 1, đó sẽ là số từ trong câu.

Để thực hiện, các bạn hãy sử dụng công thức dưới đây:

=LEN(TRIM(A2))-LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))+1
sử dụng hàm len trong excel
sử dụng hàm len trong excel – đếm số từ

Trong đó:

 • Hàm TRIM sẽ xóa đi các khoảng trắng thừa trong ô A2 để đảm bảo công thức hoạt động đúng.
 • Hàm SUBSTITUTE sẽ xóa đi tất cả các khoảng trắng trong ô A2
 • Số lượng khoảng trắng = chiều dài ký tự trong ô khi có khoảng trắng LEN(TRIM(A2)) – chiều dài ký tự trong ô khi không có khoảng trắng LEN(SUBSTITUTE(A2,” “,””))
 • Số từ = số lượng khoảng trắng + 1

Bên trên là hướng dẫn cách sử dụng hàm LEN trong Excel để đếm số lượng ký tự và số lượng từ trong ô. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: