Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel dùng để lấy ra một số ký tự từ trong một chuỗi các ký tự được cung cấp. Ví dụ như ta có công thức =MID(“tinhocvanphong“,2,3) sẽ trả về chuỗi ký tự “inh”.

Mục đích

Trích xuất ký tự từ một chuỗi ký tự.

Cú pháp

=MID(text, start_num, num_chars)

Trong đó:

+ text – chuỗi ký tự nguồn sẽ được trích xuất

+ start_num – vị trí ký tự đầu tiên trong text để trích xuất

+ num_chars – số lượng ký tự sẽ được trích xuất, bắt đầu từ start_num

Một số lưu ý khi sử dụng hàm MID trong Excel

Trong Excel, vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.

Hàm MID sẽ trả về một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản. Ký tự được trích xuất sẽ bắt đầu từ start_num và kết thúc tại vị trí num_chars.

Sử dụng hàm MID khi bạn muốn trích xuất một chuỗi ký tự từ một chuỗi khác dựa vào vị trí và độ dài của chuỗi.

Chúng ta có thể sử dụng kết hợp hàm MID với hàm FIND hoặc SEARCH để tìm kiếm vị trí start_num.

Ví dụ

Cho ví dụ đơn giản như sau:

hàm mid trong excel

Trong ví dụ trên, chúng ta sẽ lấy ra tên tài khoản mail dựa vào email của người dùng, công thức như bên dưới.

=MID(C5,1,5)

Để cho đơn giản, chúng ta quy định tên tài khoản luôn có 5 ký tự. Và công thức trên có thể diễn đạt bằng lời như sau: Từ chuỗi ký tự trong ô C5, bắt đầu từ vị trí thứ 1, lấy ra 5 ký tự .

Quá đơn giản phải không nào. Hi vọng thông qua ví dụ đơn giản trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm MID trong Excel.

Nếu có gì không hiểu hay muốn hỏi thì các bạn cứ chat trực tiếp trên website này nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn.

Xem thêm: