hướng dẫn sử dụng hàm text trong excel

【Hướng Dẫn】5 Cách sử dụng hàm TEXT trong Excel có ví dụ minh họa

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm TEXT trong Excel. Các bạn không những biết về cú pháp cơ bản, mà cũng sẽ biết được cách ứng dụng thực tế của hàm TEXT thông qua một số ví dụ mình họa. Hãy cũng tìm hiểu …

Đọc tiếp【Hướng Dẫn】5 Cách sử dụng hàm TEXT trong Excel có ví dụ minh họa

hàm replace trong excel

【Hướng Dẫn】3 Cách sử dụng hàm REPLACE trong Excel có ví dụ minh họa

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm REPLACE trong Excel thông qua một số ví dụ cụ thể. Hãy cùng tìm hiểu nhé. Chức năng của hàm REPLACE trong Excel Hàm REPLACE thuộc nhóm hàm xử lý chuỗi trong Excel. Hàm REPLACE trong Excel có …

Đọc tiếp【Hướng Dẫn】3 Cách sử dụng hàm REPLACE trong Excel có ví dụ minh họa

sử dụng hàm SUBSTITUTE trong excel

【Hướng Dẫn】3 Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel có ví dụ minh họa

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel để thay thế ký tự trong chuỗi văn bản. Không chỉ tìm hiểu về cú pháp cơ bản, các bạn còn được học cách sử dụng thông qua các ví dụ cụ thể. Hàm SUBSTITUTE trong …

Đọc tiếp【Hướng Dẫn】3 Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel có ví dụ minh họa

sử dụng hàm len trong excel

【Hướng Dẫn】6 Cách sử dụng hàm LEN trong Excel có ví dụ

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm LEN trong Excel để đếm số lượng ký tự, số lượng từ thông qua một số ví dụ cụ thể. Hàm LEN trong Excel để làm gì? Hàm LEN trong Excel được sử dụng khi bạn …

Đọc tiếp【Hướng Dẫn】6 Cách sử dụng hàm LEN trong Excel có ví dụ

sử dụng hàm trim trong excel

【Hướng Dẫn】2 Cách sử dụng hàm TRIM trong Excel có ví dụ

Trong bài viết này, Tin Học Văn Phòng sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa bỏ khoảng trắng bằng cách sử dụng hàm TRIM trong Excel. Microsoft Excel cung cấp một số cách khác nhau để xóa khoảng trắng và dọn dẹp dữ liệu của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu …

Đọc tiếp【Hướng Dẫn】2 Cách sử dụng hàm TRIM trong Excel có ví dụ

hàm right trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Hàm RIGHT trong Excel sẽ trích xuất một hoặc chuỗi ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký tự, văn bản cho trước. Ví dụ ta có công thức sau: =RIGHT(“tinhocvanphong”,3) sẽ trả về kết quả là “ong”. Mục đích Trích xuất các ký tự từ phía bên phải của một chuỗi ký …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

hàm find trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel sẽ trả về vị trí của một chuỗi ký tự bên trong một chuỗi ký tự, đoạn văn bản khác. Khi không tìm thấy chuỗi ký tự cần tìm, hàm FIND sẽ trả về lỗi #VALUE. Mục đích Dùng hàm FIND trong Excel để tìm kiếm vị trí của một chuỗi …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm FIND trong Excel

hàm search trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm SEARCH trong Excel

Hàm SEARC trong Excel sẽ trả về vị trí của một chuỗi ký tự nằm trong chuỗi ký tự khác. Hàm Search sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên của chuỗi ký tự được tìm thấy. Không giống như hàm FIND, hàm SEARCH trong Excel cho phép sử dụng ký tự đại …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm SEARCH trong Excel

hàm left trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel dùng để trích xuất một số ký tự từ bên trái của chuỗi ký tự được cung cấp. Ví dụ như ta có công thức như sau: =LEFT(“tinhocvanphong“,3), thì kết quả sẽ là “tin”. Mục đích Trích xuất các ký tự từ phía bên trái của một chuỗi ký tự có …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong Excel

hàm mid trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel dùng để lấy ra một số ký tự từ trong một chuỗi các ký tự được cung cấp. Ví dụ như ta có công thức =MID(“tinhocvanphong“,2,3) sẽ trả về chuỗi ký tự “inh”. Mục đích Trích xuất ký tự từ một chuỗi ký tự. Cú pháp =MID(text, start_num, num_chars) Trong đó: …

Đọc tiếpHướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel